Το Παζάρι της Κάριτας Σύρου

Published on: 31 Μαρτίου 2015

Filled Under: Σύρος

Views: 997

Tags: ,

Από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου 2015, η Κάριτας Σύρου πραγματοποίησε με επιτυχία το Παζάρι της, που γίνεται δυο φορές το χρόνο στους χώρους της κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής (όπως τώρα) και κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων από τη διάθεση διαφόρων χρήσιμων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης. Με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Κάριτας τα χρήματα αυτά διατίθενται, κατά το διάστημα του έτους, σε άπορα μοναχικά άτομα και άπορες οικογέ-νειες, για την παροχή τροφίμων και για την κάλυψη σοβαρών οικονομικών και υλικών τους αναγκών. Μέρος των χρημάτων διατί-θεται και για ανάγκες Ευαγών Ιδρυμάτων στη Σύρο.

Η Κάριτας Σύρου απευθύνει τις θερμότατες ευχαριστίες της προς όλα εκείνα τα άτομα, Γυναίκες και Άνδρες, που με την ανιδιοτελή προσωπική εθελοντική τους εργασία, συνέβαλαν στην προετοιμασία και τη διενέργεια του ΠΑΖΑΡΙΟΥ, εκδηλώνοντας, με κάθε τρόπο, μια αξιοθαύμαστη αστείρευτη ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνει και σε όλους εκείνους που πέρασαν από το Παζάρι, καθώς και σε όλους εκείνους οι οποίοι καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους, στηρίζουν το έργο της ηθικά, οικονομικά και υλικά, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμπαραστέκεται έμπρα-κτα  σε πολλούς άπορους Αδελφούς, οι οποίοι ζουν καθημερινά μέσα στη δυστυχία και τις στερήσεις, ιδίως κατά τους σημερινούς καιρούς, όπου για πάρα πολλούς οι συνθήκες επιβίωσής τους είναι πολύ δύσκολες.

 

Σύρος 31 Μαρτίου 2015
Ισίδωρος Γ. Σαλάχας

Φωτογραφία: koinignomi.gr

Comments are closed.