Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου

Published on: 27 Μαρτίου 2018

Filled Under: Σύρος

Views: 767

Tags:

Στις 11 Μαρτίου 2018 διενεργήθηκαν Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου για την τριετία από 1 Απριλίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2021, και για τους νέους Συνέδρους μας στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών (Ο.Σ.Ε.Κ.).

Τα 7 Μέλη που εκλέχτηκαν, όσα ήταν και τα Μέλη που υπέβαλαν υποψηφιότητα, συνεδρίασαν στις 14-3-2018 υπό την Προεδρεία του κ. Λεονάρδου Ι. Παλαιολόγου, που πλειοψήφησε στις εκλογές και με ομόφωνη απόφασή τους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος Ισίδωρος Σαλάχας του Γεωργίου Κάτοικος Αληθινής
Αντιπρόεδρος Λεονάρδος Παλαιολόγος του Ιωσήφ Κάτοικος Ερμούπολης
Γενική Γραμματέας Μαρία-Λουϊζα Ρούσσου του Γιαννούλη Κάτοικος Ερμούπολης
Ειδικός Γραμματέας Μιχαήλ Βουτσίνος του Αντωνίου Κάτοικος Μούδια-Βάρης
Ταμίας Νικόλαος Ρούσσος του Ιωάννου Κάτοικος Ερμούπολης
Αρμόδιοι Εκδηλώσεων – Δραστ/των   Μαρία Βουτσίνιου συζ. του Φραγκίσκου και Πέτρος Ρούσσος του Βενεδίκτου Κάτοικος Βούλια-Αληθ.
Κάτοικος Ερμούπολης
Αντιπρόσωπος στην Ο.Σ.Ε.Κ Λεονάρδος Παλαιολόγος του Ιωσήφ Κάτοικος Ερμούπολης

 

Σύνεδροι από το Σύνδεσμό μας στην Ομοσπονδία εκλέχτηκαν και τα 7 παραπάνω Μέλη.

Εκφράζουμε τις θερμές μας Ευχαριστίες στο απερχόμενο Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιμάντ Κ. Χάνα-Μανωλά, για τη σημαντική εξαετή προσφορά του στο Σύνδεσμο, και με ιδιαίτερη  χαρά Καλωσορίζουμε στο Δ.Σ. τον κ. Μιχαήλ Α. Βουτσίνο, με τη βεβαιότητα ότι με το ίδιο ενδιαφέρον θα προσφέρει τις Υπηρεσίες του και ως Μέλος του Συμβουλίου.

 Στις 4 Μαρτίου 2018 το Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ελλήνων  Καθολικών (Ο.Σ.Ε.Κ.), που συνήλθε στην Αθήνα, εξέλεξε για την τριετία από 1 Απριλίου 2018 έως 31-3-2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που την αποτε-λούν οι 6 Σύνδεσμοι Ελλήνων Καθολικών της Ελλάδας.Υποψήφια ήταν και 3 από τα Μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας οι: Μαρία-Λουΐζα Ρούσσου, Νίκος Ρούσσος και Πέτρος Ρούσ-σος. Όλα εκλέχτηκαν στο 9μελές Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ. που Μέλος του είναι και ο Αντιπρό-σωπος του Συνδέσμου μας Λεονάρδος Παλαιολόγος. Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Πέτρος Ρούσσος του Βενεδίκτου Από το Σύνδεσμο Σύρου
Α’  Αντιπρόεδρος Μαρία – Λουΐζα Ρούσσου του Γιαννούλη Από το Σύνδεσμο Σύρου
Β’  Αντιπρόεδρος Πέτρος Ξενόπουλος του Στεφάνου Από το Σύνδεσμο Ηρακλείου – Αττικής
Γενικός Γραμματέας Λεονάρδος Παλαιολόγος του Ιωσήφ Από το Σύνδεσμο Σύρου
Ταμίας  Νικόλαος Ρούσσος του Ιωάννου Από το Σύνδεσμο Σύρου
Μέλη Αιμίλιος Δασύρας του Ματθαίου
Κωνσταντίνος Καπέλλος του Αναργύρου
Αντώνιος Σαλάχας του Ιωσήφ
Ιωσήφ Σπιτιέρης του Σπυρίδωνα
Από το Σύνδεσμο Κρήτης
Από το Σύνδεσμο Πειραιά
Από το Σύνδεσμο Καλλιθέας
Από το Σύνδεσμο Κέρκυρας

Συγχαίρουμε όλα τα Μέλη του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, και τους ευχόμαστε επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους. Συγχαίρουμε και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας για την εκλογή τους στις 4 από τις 5 θέσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.

Ερμούπολη 26 Μαρτίου 2018

Μαρία – Λουΐζα Γ. Ρούσσου
Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου

Προηγούμενη Δημοσίευση:
Επόμενη Δημοσίευση:

Comments are closed.