Παγκόσμιες Ημέρες στην Καθολική Εκκλησία

Published on: 9 Απριλίου 2015

Filled Under: Αρθρογραφία

Views: 1001

Tags:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:  Ημέρα της Ειρήνης
18 – 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:  Εβδομάδα προσευχής για την ενότητα των χριστιανών
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:  Ημέρα της αφιερωμένης ζωής των μοναχών
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:   Ημέρα των ασθενών
25 ΜΑΡΤΙΟΥ:   Ημέρα προσευχής για τη Ζωή
2η ΚΥΡΙΑΚΗ της ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ:   Ημέρα CARITAS (φιλαλληλίας)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ:  Ημέρα της νεολαίας
4η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:   Ημέρα Εκκλησιαστικών κλήσεων
2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ:   Ημέρα της Μητέρας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ:  Ημέρα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
1η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:  Ημέρα κατοικίας
ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:  Ημέρα  των Ιεραποστολών
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:   Ημέρα των Θεωρητικών Μοναχών
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:  Ημέρα του παιδιού – ημέρα της UNICEF
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:  Ημέρα του μετανάστη

Comments are closed.