“Ο διαχειριστής και το αφεντικό”

Published on: 7 Οκτωβρίου 2017

Filled Under: Βίντεο

Views: 335

Tags:

Την εικόνα του αμπελιού, με το οποίο οι προφήτες είχαν ταυτίσει το Ισραήλ, χρησιμοποιεί ο Ιησούς για να κάνει κατανοητή τη διδασκαλία του στους ακροατές του. Με αυτόν τον τρόπο, θέλει να δείξει ότι, η διδασκαλία του είναι στη πιο γνήσια γραμμή της θρησκευτικής παράδοσης του Ισραήλ.

Η ιστορία που σήμερα διηγείται σήμερα είναι δεν είναι τόσο μια παραβολή, όσο μια αλληγορία. Στην παραβολή, γίνεται σύγκριση ενός πράγματος ή μιας κατάστασης με κάτι άλλο. Στην αλληγορία το κάθε στοιχείο της ιστορίας που ο δάσκαλος διηγείται, συμβολίζει και παραπέμπει σε κάτι άλλο που είναι πραγματικό, αλλά όχι άμεσα αντιληπτό. Τόσο οι παραβολές όσο και οι αλληγορίες είναι ιστορίες ανοιχτές στο μέλλον. Ο Ιησούς, διδάσκοντας με παραβολές ή αλληγορίες, εμπλέκει τους ακροατές του στην ιστορία που τον ακούνε και τους προκαλεί και προσκαλεί να πάρουν θέση και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτά που άκουσαν.

Ακολουθεί η παραβολή που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του σύμφωνα με το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο:

«Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς είπε στους άρχοντες των ιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού

Ακούστε ακόμα άλλη παραβολή: Ήταν κάποιος οικοδεσπότης, ο οποίος φύτεψε έναν αμπελώνα, και έβαλε ολόγυρά του φράχτη, και έσκαψε μέσα σ’ αυτόν ένα πατητήρι, και οικοδόμησε έναν πύργο· και τον νοίκιασε σε γεωργούς, και έφυγε σε άλλον τόπο.

Όταν δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς, για να πάρουν τούς καρπούς του.

Και οι γεωργοί, αφού έπιασαν τους δούλους του, άλλον μεν έδειραν, και άλλον σκότωσαν, και άλλον λιθοβόλησαν.

Έστειλε ξανά άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους· και σ’ αυτούς έκαναν κατά παρόμοιο τρόπο.

Ύστερα, έστειλε σ’ αυτούς τον γιο του, λέγοντας: Τον γιο μου, θα τον σεβαστούν.

Οι γεωργοί, όμως, βλέποντας τον γιο, είπαν αναμεταξύ τους: Αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε, ας τον φονεύσουμε, και ας κατακρατήσουμε την κληρονομιά του.

Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα, και τον σκότωσαν

Όταν, λοιπόν, έρθει ο ιδιοκτήτης τού αμπελώνα, τι θα κάνει σ’ εκείνους τους γεωργούς;

Του λένε: Τους κακούς με κακό τρόπο θα τους εξολοθρεύσει και τον αμπελώνα θα τον μισθώσει σε άλλους γεωργούς, που θα του αποδώσουν τους καρπούς στις εποχές τους.

Τους λέει ο Ιησούς: Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές: «Η πέτρα που απέρριψαν οι οικοδόμοι, αυτή έγινε ακρογωνιαία [πέτρα]· από τον Κύριο έγινε αυτή, και είναι θαυμαστή στα μάτια μας»;

Γι’ αυτό, σας λέω ότι, η βασιλεία τού Θεού θα αφαιρεθεί από σας, και θα δοθεί σε έθνος που παράγει τους καρπούς της».

Ο Ιησούς με τη βοήθεια της εικόνας του αμπελιού διαβάζει όλη την ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα εκείνη του Ισραήλ κάτω από το φως του μυστηρίου της σωτηρίας. Η ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι η ιστορία του θεού δημιουργεί που δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμπιστεύεται την κτίση και διαμέσου ενός λαού προσπαθεί να διαμορφώσει, να καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει το ανθρώπινο γένος με τη βοήθεια των απεσταλμένων του, ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ Θεού και ανθρώπων, με βάση το λαό του Ισραήλ, μια ιστορία αγάπης.

Πηγή: koinignomi.gr

Προηγούμενη Δημοσίευση:
Επόμενη Δημοσίευση:

Comments are closed.