Μήνυμα της Κάριτας Ευρώπης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – 8 Μαρτίου 2018

Published on: 8 Μαρτίου 2018

Filled Under: Εξωτερικές Ειδήσεις

Views: 381

Tags:

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Κάριτας Ευρώπης καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις να σπάσουν τα στερεότυπα όσον αφορά τις ευθύνες γονεϊκής φροντίδας στις οικογένειες, υιοθετώντας την προτεινόμενη, από την ΕΕ, νομοθεσία περί ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

«Μετά τη γέννηση της πρώτης μας κόρης, αποφάσισα να πάρω μερικούς επιπλέον μήνες γονικής άδειας, μετά από την άδεια μητρότητας, για να την φροντίσω. Η επιλογή μου επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η εργασιακή μου κατάσταση ήταν πιο ανασφαλής σε σχέση με του συζύγου μου, όπως επίσης και ότι ο μισθός μου ήταν χαμηλότερος, ενώ στον οργανισμό που εργαζόταν εκείνος, η πληρωμένη γονεϊκή άδεια δεν υπήρχε ως επιλογή. Μετά γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μας και κατέληξα να μείνω στο σπίτι για τα καλά. Ελπίζω η κόρη μου και ο μελλοντικός σύζυγός της να έχουν περισσότερες επιλογές όταν θα αποκτήσουν παιδιά», εξηγεί η Lisbeth, 53 ετών, από το Βέλγιο.

Η τρέχουσα πρόταση για μία Οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής αποτελεί μοναδική ευκαιρία μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε πατεράδες και μητέρες όσον αφορά την εργασία, την πληρωμή και τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών, για να διευκολύνει την επιλογή της απόκτησης παιδιών και να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια είναι επένδυση που οδηγεί σε ευτυχέστερους εργαζόμενους και αυξημένη παραγωγικότητα, μειώνοντας την εναλλαγή προσωπικού και τις απουσίες από τη δουλειά.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να γίνει σωστά αντιληπτό αυτό: γυναίκες και άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει επίσης ίσες υποχρεώσεις όταν πρόκειται για τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές εργασίες στο πλαίσιο της οικογένειας. Μια καλύτερη ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής είναι επωφελής όχι μόνο για τις οικογένειες διά της μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και για τις εταιρείες και την οικονομία καθώς οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο», υποστηρίζει ο Διευθυντής Πολιτικής και Συμβουλευτικής της Κάριτας Ευρώπης Shannon Pfohman.

Είναι τώρα η ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να διασφαλίσουν αξιοπρεπή αμοιβή γονικής άδειας για τουλάχιστον τέσσερις μήνες για κάθε γονιό. Υιοθετώντας αυτήν την οδηγία, μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη, όπως δεσμεύτηκαν κατά της εξαγγελίας του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι το ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας!

Η έκδοση της Κάριτας Ευρώπης «Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα στην Ευρώπη – είναι δυνατή!», ορίζει τα 3 βασικά δομικά στοιχεία του οράματος της Κάριτας για ανθεκτικά κοινωνικά πρότυπα στην Ευρώπη που παρέχουν ευεξία σε όλους: οικογένεια, αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική ασφάλιση. Με βάση την ανάλυση της πραγματικής κοινωνικής πραγματικότητας, αυτό το όραμα ευθυγραμμίζεται με τα οφέλη που θα αποφέρει η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στους Ευρωπαίους.

Comments are closed.