ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ – Αγάπη, Διακονία, Αλληλεγγύη, Προσφορά στον Συνάνθρωπο

CARITAS_LOGO

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

Στο νησί Σύρος, του νησιώτικου συμπλέγματος των Κυκλάδων και με έδρα την Καθολική Επισκοπή Σύρου, λειτουργεί το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την ονομασία «ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ» (Η λέξη ΚΑΡΙΤΑΣ έχει διεθνή σημασία και σημαίνει ΑΓΑΠΗ).

Το Σωματείο Ιδρύθηκε το έτος 1986, είναι Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης και τελεί υπό την εποπτεία του Επισκόπου της Εκκλησίας αυτής. Είναι Σωματείο αναγνωρισμένο από την Πολιτεία, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Πριν από την αναγνώριση του Σωματείου λειτουργούσε, από το 1970, Ομάδα Φιλανθρωπίας της Καθολικής Επισκοπής Σύρου. To 1976 συστάθηκε Επιτροπή που διεύθυνε την Ομάδα αυτή και στην οποία δόθηκε η ονομασία «Επιτροπή Φιλανθρωπίας» της Καθολικής Επισκοπής Σύρου. Αργότερα μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης» της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, έως την τελική ονομασία που είναι «Κάριτας της Καθολικής Εκκλησιαστικής Επαρχίας της Σύρου», η γνωστή *Κάριτας Σύρου*.

Η λειτουργία της Κάριτας Σύρου διέπεται από Καταστατικό, που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια Όργανα της Πολιτείας, και με το οποίο χαράσσονται οι σκοποί και τα πεδία δράσης, προσαρμοσμένο στην τοπική πραγματικότητα με βάση τα όσα διαδραματίζονται στον τομέα της Φιλανθρωπίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Κάριτας Σύρου έχει και Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της, με καθαρά ενδοεκκλησιαστική ισχύ. Ο Κανονισμός έχει εγκριθεί από τον Καθολικό Επίσκοπο Σύρου και ρυθμίζει θέματα συνύπαρξης της Κάριτας, ως αναγνωρισμένου από την Πολιτεία Σωματείου, και ως Οργάνου της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο.

Κύριος σκοπός της Κάριτας Σύρου είναι η συμβολή της στην Πραγμάτωση του Ευαγγελικού Μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης μέσα στη Χριστιανική Κοινότητα, καθώς και της Ποιμαντικής της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, αποβλέποντας στην ολοκληρωτική εξέλιξη του ανθρώπου. Ιδιαίτερης προσοχής της Κάριτας τυγχάνουν Άτομα και Ομάδες Ατόμων που βιώνουν τη σύγχρονη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αγκαλιάζοντάς τους με περισσή αγάπη και φροντίδα, χωρίς καμιά διάκριση.

Η Κάριτας Σύρου, υλοποιώντας τον αγαθοεργή και φιλανθρωπικό της σκοπό:

 • Διανέμει τρόφιμα, ρουχισμό, είδη εξοπλισμού για οικιακή χρήση και για άλλες ανάγκες, παρέχει υλικά και χρηματικά βοηθήματα, βοηθά οικονομικά για: την αγορά φαρμάκων, πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, πληρωμή ενοικίων και για άλλες ανάγκες Ατόμων, Οικογενειών και Ομάδων Ατόμων. Έχει τη δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί, να διοργανώσει ακόμη και συσσίτια.
 • Δραστηριοποιείται ενεργά και συμβάλλει στην αντιμετώπιση εκτάκτων κατα-στάσεων που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές, όπως ατυχήματα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαϊές, πόλεμοι, και από άλλα σοβαρά γεγονότα.
 • Μελετά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υλική και πνευματική φτώχεια στον κόσμο, αναζητά τα αίτια και προτείνει λύσεις που είναι σύμφωνες με τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους στο δίκτυο δράσης της.
 • Συνεργάζεται με τοπικούς παρεμφερείς Φορείς, με παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που επιθυμούν να συνδράμουν στη φιλανθρωπική προσπάθεια, καθώς και με τοπικούς επιχειρηματίες ή και με προμηθευτές, για την αγορά των αγαθών προς διανομή σε χαμηλότερες τιμές ή και τη δυνατότητα δωρεάν παροχής κάποιων από αυτά.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Κάριτας είναι ποικίλες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε επίπεδο Ενορίας και σε επίπεδο Εκκλησιαστικής Επαρχίας, επιμερίζονται, δε, ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ

Σε επίπεδο Ενοριακής Κοινότητας

Πάρα πολλά άτομα μέσα στον ενοριακό χώρο προσφέρουν πολύτιμες και σπουδαίες υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούνται:

 • Με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν στην εμψύχωση των ενοριτών, τη μετάδοση του πνεύματος και του σκοπού της Κάριτας, τη συλλογή χρημάτων για την οικονομική στήριξη των αναγκεμένων αδελφών, καθώς και άλλες παρεμφερείς δράσεις.
 • Με τακτικές επισκέψεις σε αρρώστους, σε ανήμπορα άτομα και ηλικιωμένους, τόσο στο νοσοκομείο και στα γηροκομεία, όσο και στα σπίτια τους.
 • Με τις μετακινήσεις ασθενών και ηλικιωμένων για να συμμετάσχουν σε Θρησκευτικές τελετές – Προσκυνήματα και Κοινωνικές εκδηλώσεις και ακόμη συνοδεύοντάς τους σε γιατρούς, για φάρμακα κ.λ.π.

Σε επίπεδο Εκκλησιαστικής Επαρχίας

Α – Ομάδα εργασίας του Ρουχισμού

Αποτελείται από είκοσι (20), περίπου, εθελοντές που μια ή και δυο ημέρες την εβδομάδα διαλέγουν, ταξινομούν και τακτοποιούν ρουχισμό και κουζινικά είδη, που διανέμονται σε αναγκεμένους και που τα προσφέρουν απλόχερα οι Συριανοί και που οι ίδιοι τα μεταφέρουν στους χώρους της Κάριτας. Ρουχισμός, επίσης, στέλνεται στο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας, σε διάφορα Καθολικά και Ορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα και σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές (Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαϊές κ.ά.). Οι αποστολές αυτές ξεπερνούν, συνολικά, τα χίλια τριακόσια (1.300) σακιά το χρόνο.

Β – Ομάδα Εργασίας των Κηπαίων

Αποτελείται από δεκαπέντε (15), περίπου, εθελοντές που μαζεύουν, συσκευάζουν και μεταφέρουν διάφορα είδη κηπευτικών, τα οποία γενναιόδωρα προσφέρουν παραγωγοί της Σύρου και που στη συνέχεια διατίθενται από την Κάριτας σε άπορες Οικογένειες, στα τρία Γηροκομεία του νησιού μας, στο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας και σε Καθολικά Ευαγή Ιδρύματα της Αθήνας. Το Προσφυγικό Έργο, στην Αθήνα, προσφέρει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, δωρεάν ζεστό γεύμα σε περίπου πεντακόσια (500) άτομα, παιδιά και ενήλικες.

Γ – Ομάδα Εργασίας του Παζαριού

Αποτελείται από είκοσι (20), περίπου, εθελοντές, που το ολιγότερο για έξι (6) μήνες το χρόνο συγκεντρώνονται κάθε Παρασκευή στους χώρους της Κάριτας και ετοιμάζουν διάφορα χρήσιμα αντικείμενα για τη διοργάνωση του Παζαριού, το οποίο διενεργείται δυο φορές το χρόνο, κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής (Μάρτιος) και γύρω από την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα (Τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου). Στα άτομα αυτά πρέπει να συμπεριλάβουμε και πολλά άλλα, τα οποία είτε ετοιμάζουν στο σπίτι τους διάφορα είδη του Παζαριού, είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τις ημέρες διενέργειάς του. Σκοπός του Παζαριού είναι η ενίσχυση του Ταμείου της Κάριτας για την παροχή βοήθειας σε άπορους συνανθρώπους μας.

Άλλες Δραστηριότητες

1- Φιλοξενία. Στο διαμέρισμα που έχει διαθέσει στην Κάριτας η Καθολική Επισκοπή Σύρου, στο κτίριό της που βρίσκεται στην Ερμούπολη, η Κάριτας, κατά διαστήματα, φιλοξενεί δωρεάν τους συνοδούς των αρρώστων που έρχονται από τα γύρω νησιά για νοσηλεία στο Νοσοκομείο, όταν οι συνοδοί αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο. Το διαμέρισμα διατίθεται και για άλλες σοβαρές περιπτώσεις.

2- Οικονομική ενίσχυση για τα γεύματα που προσφέρει το Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας. Από αρκετά χρόνια τώρα, με πρωτοβουλία της Κάριτας Σύρου, πάρα πολλοί Συριανοί στηρίζουν χρηματικά, με τουλάχι-στον 50 ευρώ το χρόνο το κάθε άτομο, το σπουδαίο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας, για την παροχή κάθε μέρα δωρεάν ζεστού γεύματος. Είναι τα ονομαζόμενα «Μέλη στήριξης» του Προσφυγικού Έργου, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 200, περίπου.

3- Τομέας Φυλακισμένων-Κρατουμένων. Στη Σύρο δεν υπάρχουν φυλακές. Οπότε, όμως, χρειάζεται, η Συριανή Κάριτας δίνει το παρών με επισκέψεις στα κρατητήρια της Αστυνομίας, σε κρατούμενους, κυρίως αλλοδαπούς. Η Κάριτας Σύρου, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αστυνομίας και της Ασφάλειας, εξασφαλίζει στους κρατούμενους ένα ζεστό γεύμα την ημέρα και μαζί διάφορα προσωπικά αντικείμενα πρώτης ανάγκης.

4- Συνεργασία της Κάριτας με Φορείς της Σύρου. Η Κάριτας Σύρου, από δική της πρωτοβουλία, συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με Φορείς της Σύρου (Αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία, Συλλόγους, Ομίλους, Οργανώσεις κ.λ.π.), που έχουν ως αντικείμενο δράσης τους τον αναγκεμένο συνάνθρωπό μας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η, από κοινού, αντιμετώπιση και συμπαρά-σταση στα κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο περιβάλλον μας και τα οποία αυξάνουν τον πόνο, τη δυστυχία και τη φτώχεια ανάμεσά μας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τους:
Πρόσφεραν με τη δική τους οικονομική συνδρομή ετήσιο “Γεύμα Αγάπης”, στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Σκοπός του Γεύματος ήταν να βρεθούν μαζί τα άτομα αυτά, να θυμηθούν τα περασμένα τους, να νοιώσουν ότι συναποτελούν μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα, χαρές και προβλήματα, αλλά και για να ζήσουν για μερικές ώρες μέσα σε ένα ευχάριστο οικογενειακό, φιλικό και ψυχαγωγικό περιβάλλον. Το Γεύμα δεν προσφέρεται τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας, επειδή οι συνδιοργανωτές του έκριναν προτιμότερο, τα χρήματα του Γεύματος να τα διαθέτουν για την αντιμετώπιση σοβαρών επειγουσών οικογενειακών και οικονομικών αναγκών απόρων Αδελφών μας. Και αυτό το δέχτηκαν, και με θέρμη το επικρότησαν, τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας.

Κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων οι εκπρόσωποι των Φορέων πραγματοποιούν επισκέψεις στο Ησυχαστήριο «Παναγία της Ελπίδας», στα Γηροκομεία «Άγιος Παντελεήμονας» και «Άγιος Ιωάννης» και στη Στέγη Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων. Οι εκπρόσωποι των Φορέων κατά τις επισκέψεις τους, μαζί με τις ευχές τους, προσφέρουν διάφορα δώρα και γλυκίσματα στους τροφίμους, ψάλλοντας Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα Κάλαντα.

5- Πρόσφυγες και μετανάστες. Στόχος της Κάριτας είναι και η προσφορά κοινωνικής υπηρεσίας και βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες. Εφόσον θα απαιτηθεί, η συνεργασία της αναπτύσσεται με τις αρμόδιες Αρχές σε τοπικό επίπεδο.

6- Συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ανθρώπινες και φυσικές καταστροφές. Η Κάριτας Σύρου είναι έτοιμη κάθε στιγμή να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και συμφορών που προκαλούνται από ανθρώπινες και φυσικές καταστροφές. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό της Συμβούλιο όρισε το μέλος του κ. Γεωργία Ι. Βουτσίνου, ως υπεύθυνη για το συντονισμό των επικοινωνιών και ενεργειών, όποτε προκύπτει ανάγκη από έκτακτη καταστροφή, ώστε η Κάριτας να αναλάβει οργανωμένα σχετική δράση για την παροχή βοήθειας σε πληγέντες, ενημερώνοντας και την Κάριτας Ελλάς για να προβεί, ως Εθνική Κάριτας, στις δικές της ενέργειες. Η κ. Γεωργία Βουτσίνου είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών της Κάριτας Ελλάς, η οποία λειτουργεί σε Εθνικό Επίπεδο και εποπτεύεται από την Κάριτας αυτή.

7- Παροχή χρηματικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους του Νεπάλ. Κατά τους ισχυρούς σεισμούς και τους μετασεισμούς, που έπληξαν το Νεπάλ στις 26 και 27 Απριλίου 2015, με φοβερές καταστρεπτικές συνέπειες και με τις χιλιάδες των νεκρών και των αστέγων, η Κάριτας Σύρου έδειξε αμέσως έμπρακτα τη συμπαράστασή της για τους πληγέντες συνανθρώπους μας. Έστειλε επιστολή στους ενορίτες, μέσω των κατά τόπους Εφημερίων, ζητώντας την οικονομική συνδρομή των Ενοριτών. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση και μεγάλη. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 30.000 ευρώ, προσφορές των πιστών όλων των Καθολικών Ενοριών, το οποίο η Κάριτας Σύρου απέστειλε στην Κάριτας του Νεπάλ, η οποία ακολούθως μας ευχαρίστησε για τη γενναιόδωρη προσφορά των Καθολικών της Σύρου, προς τους σεισμόπληκτους του Κράτους τους.

Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία

Συνοπτικά, τα στατιστικά μας στοιχεία που εξάγονται από αυτά που εκτίθενται παραπάνω, δείχνουν ότι η Καθολική Εκκλησία στη Σύρο, μέσω της Κάριτας, παρέχει με τις αναφερόμενες Δράσεις και Υπηρεσίες της, αξιόλογα οικονομικά και υλικά βοηθήματα, είτε από πόρους της, είτε από την οικονομική στήριξη Φορέων και Ιδιωτών. Συγκεκριμένα ευεργετούνται:

 • Πάνω από 2.000 άτομα μέσα στο Συριανό χώρο, με τρόφιμα, φάρμακα, πληρωμή ιατρικών εξετάσεων, λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κ.λ.π.
 • 100, περίπου, άπορες οικογένειες που είναι ενταγμένες στα Προγράμματα βοήθειας της Κάριτας Σύρου, τα οποία χρηματοδοτούνται από: Δικούς της πόρους, την Κάριτας Ελλάς, το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, το Κληροδότημα “Δημητρίου και Λιλίκας Μωραϊτη-Σύρου” και την Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. Συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός απόρων που ευεργετούνται με τρόφιμα, φάρμακα, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και Νερού κ.λ.π., με σύνολο 5.000, περίπου, παροχών το χρόνο.
 • Πάρα πολλές οικογένειες που παίρνουν ρούχα από την Κάριτας δυο φορές το μήνα, που αντιστοιχούν σε 6.000 περίπου, μερίδες ρούχων το χρόνο.

8- Λειτουργία Γραφείου

Στην Κάριτας Σύρου λειτουργεί Γραφείο που στεγάζεται στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15, στην Ερμούπολη – Ώρες λειτουργίας από 8 π.μ. έως 1 μ.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αριθ. Τηλ. και Fax: 22810 – 75.753 – E-Mail: [email protected]

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ

1- Με την προσφορά: Ρουχισμού, Επίπλων, Οικιακών συσκευών, Προσωπικής εθελοντικής εργασίας στους διάφορους Τομείς Διακονίας της Κάριτας.
2- Με χρηματική ενίσχυση, που μπορεί να δοθεί: Στις Κάριτας των Ενοριών, στο Ταμείο της Κάριτας Σύρου, με κατάθεση στον αριθ. 631 002101 014150 λογαριασμό της ALFHA BANK – Κατάστημα Σύρου.
3- Με, τουλάχιστον, 50 Ευρώ το χρόνο, μέσω της Κάριτας Σύρου, για τα γεύματα που προσφέρει καθημερινά σε απόρους το Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας, στα οποία συμβάλλουν οικονομικά και αρκετοί Συριανοί {Αρμόδιος για ενημέρωση και εγγραφές: Ιερέας π. Αντώνιος Βουτσίνος-Τηλ.22810-80.716 και 694 555 4782 ή στο Γραφείο της Κάριτας Σύρου-Οδός Γεωργίου Παπανδρέου 15-Ερμούπολη-Κτίριο Καθολικής Επισκοπής-Τηλ. 22810-77.065}.

ΜΕΛΗ – ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

Μέλη
Η Κάριτας Σύρου αποτελείται από Τακτικά και Επίτιμα Μέλη, καθώς και από Μέλη Στήριξης. Σήμερα υπάρχουν μόνο Τακτικά Μέλη, τα οποία ανέρχονται σε 46 και που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Όργανα
Το Σωματείο «Κάριτας Σύρου» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τα Όργανά του είναι:

 •  Η Γενική Συνέλευση των Μελών
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή και
 • Η Εφορευτική Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο Όργανο του Σωματείου της Κάριτας Σύρου, η δε εξουσία της και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας και του Καταστατικού του Σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο
Η Κάριτας Σύρου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία των μελών του οποίου διαρκεί τέσσερα έτη. Από τα επτά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα τέσσερα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και τα τρία διορίζονται από τον Καθολικό Επίσκοπο Σύρου. Τον προσεχή Νοέμβριο θα διενεργηθούν εκλογές για τη νέα τετραετία από 1-1-2016 έως 31-12-2019.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου, σήμερα είναι:

Πρόεδρος: Πανοσ/τατος π. Αντώνιος Α. Βουτσίνος – Γενικός Βικάριος της Καθολικής Επισκοπής Σύρου
Αντιπρόεδρος: Άννα-Μαρία Ν. Μαραγκού
Γραμματέας: Ισίδωρος Γ. Σαλάχας
Ταμίας: Γεωργία Ι. Βουτσίνου
Μέλη: Αδελφή Άννα Γ.Δούναβη – Ηγουμένη της Μονής των Αδελφών του Ελέους, Άννα Γ. Μαραγκού, Μαρία – Θηρεσία Γ. Ρηγούτσου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πολύ τακτικά και τόσον ο Πρόεδρος, όσον και τα Μέλη του, οργανώνουν και συντονίζουν τη δράση της Κάριτας και ασχολούνται, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη, με την εξεύρεση τρόπων και μέσων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και μεθοδευμένη άσκηση του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού έργου της Κάριτας στη Σύρο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην Κάριτας Σύρου λειτουργεί Επιτροπή, ως ένας εσωτερικός της Θεσμός, η οποία ονομάζεται «Κεντρική Επιτροπή». Η ύπαρξη της Επιτροπής προβλέ-πεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Κάριτας και αποτελείται από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν Αντιπρόσωπο της κάθε μιας των Ενο-ριακών Κάριτας. Σύνολο σήμερα 20 μέλη. Έργο της Επιτροπής είναι η συμβολή της στον συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης των Ενοριακών Κάριτας και η αλληλοενημέρωση των μελών της για το έργο που επιτελείται. Όλα τα Μέλη της, στο πλαίσιο της κοινής τους Διακονίας και Προσφοράς, θέτουν ως κύριο στόχο τους την πραγμάτωση του σκοπού και της αποστολής της Κάριτας, και όλα, κατά το δυνατόν, να τείνουν σε μια χρήσιμη και επωφελή άσκηση του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού έργου της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο, το οποίο ως αποδέκτη του έχει τον άπορο Αδελφό.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

Το μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου πραγματοποιείται, σε διαφορετική Ενοριακή Αίθουσα κάθε φορά, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου της Κάριτας Σύρου, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όποιοι το επιθυμούν. Πριν από την έναρξη της Συνέλευσης τελείται από τον Επίσκοπο, στον εκεί Ενοριακό Ναό, η Θεία Λειτουργία με συλλειτουργό τον Πρόεδρο της Κάριτας πατέρα Αντώνιο Βουτσίνο και τους παρευρισκόμενους Ιερείς.

Κατά τη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο αναφορά στα πεπραγ-μένα της Κάριτας κατά το προηγούμενο έτος, που αφορούν τις δραστηριότητές της σε Επαρχιακό και Ενοριακό επίπεδο, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πολυδιά-στατο Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό Έργο της Κάριτας σε όλους τους Τομείς στους οποίους διακονούν τα μέλη της και οι δεκάδες εθελοντές της, όπου μέσα από τη δράση όλων αναδεικνύεται μια σπουδαία και εξαίρετη απαράμιλλη διακονία Αγάπης και Προσφοράς.

Ακολουθεί από τον Ταμία η παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού της Κάριτας Σύρου και των Κάριτας των Ενοριών για το έτος που έληξε και του προϋπολογισμού του νέου έτους. Από τους ετήσιους απολογισμούς προκύπτει ότι κάθε χρόνο το 95% των εξόδων αφορά παροχές οικονομικών και υλικών βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα άτομα και οικογένειες, καθώς και σε Ευαγή Ιδρύματα. Προκύπτει ακόμη ότι από τα οικονομικά στοιχεία που εκτίθενται, μόνο το ένα επί τοις εκατό (1%), περίπου, των ετησίων εξόδων της Κάριτας Σύρου και των Κάριτας των Ενοριών, διατίθεται για τα λειτουργικά τους έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι τα πολλά τρέχοντα έξοδά τους ισοσταθμίζονται με την ανιδιοτελή προσωπική εργασία των Εθελοντών και των Υποστηρικτών της Κάριτας. Επίσης διαβάζεται και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που αφορά την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που έληξε.

Ο Σεβασμιότατος Επίσκοπός μας αναφέρεται στη σπουδαιότητα που έχει για την τοπική Εκκλησία το πολύτιμο Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό Έργο που προσφέρουν τα μέλη και οι εθελοντές της Κάριτας, ευχαριστώντας όλους για τη σπουδαία ανιδιοτελή τους προσφορά, η οποία υλοποιείται μέσω της Κεντρικής Κάριτας και των Κάριτας των Ενοριών. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται η γιορταστική εκδήλωση της κοπής της Αηβασιλειάτικης πίτας της Κάριτας.

Στις εκδηλώσεις αυτές η Κάριτας προσκαλεί τους Ιερείς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας και εκπροσώπους Θεσμών της, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, τους Βουλευτές του Νομού μας, τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο, τους εκπροσώπους των Φορέων Αγάπης και Αλληλεγγύης, με τους οποίους συνεργάζεται η Κάριτας, τους εκπροσώπους των τοπικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών και του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και άλλα άτομα κατά την κρίση του Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή για κάθε άτομο που επιθυμεί να παρευρεθεί σε αυτήν.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι διοικούντες την Κάριτας Σύρου προσπαθούν να τη στελεχώνουν με ανθρώπινο δυναμικό, ανανεώνοντάς την σε πρόσωπα και δυνάμεις, γιατί ο πανδαμάτορας χρόνος τριγυρνά και μέσα στους χώρους της. Γι αυτό και ως ένα από τα πρώτιστα καθήκοντά της η Κάριτας θεωρεί την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους εκείνους που με την καρδιά τους προσφέρουν εθελοντικά την ανιδιοτελή προσωπική τους εργασία. Από την άλλη, απευθύνεται σε νέους ανθρώπους για να ενταχθούν στις τάξεις της ως Εθελοντές της και να τη στελεχώσουν δυναμικά, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα, σε συλλογικό επίπεδο, τη μελέτη, τον καταρτισμό και την εκτέλεση Προγραμμάτων παροχής βοήθειας σε αναγκεμέ-νους συνανθρώπους μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΥΡΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου, συνεργάζονται συχνά με τον Καθολικό Επίσκοπο Σύρου Σεβασμιότατο πατέρα Πέτρο Στεφάνου, ως Ποιμένα της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας, αλλά και ως επικεφαλής της Κάριτας Σύρου, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του και είναι Φορέας της Ποιμαντικής της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης της Εκκλησίας αυτής. Ο Σεβασμιότατος ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Κάριτας στα θέματα που αφορούν την πορεία του έργου της και το πλάνο που έχει καταστρώσει για τις παραπέρα άμεσες ενέργειές της στον τομέα της Φιλανθρωπίας, με τις όποιες δυσκολίες και τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ο Επίσκοπος δίνει κατευθύνσεις για την εν γένει πορεία της Κάριτας και από κοινού με το Συμβούλιό της διερευνούν, μελετούν και αξιολογούν τα προβλήματα, τα οποία, ιδίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δημιουργούνται στις ασθενέστερες, οικονομικά, τάξεις των συμπολιτών μας, καθορίζοντας το γενικότερο πλαίσιο συμβολής της Κάριτας στην έμπρακτη ηθική και υλική τους στήριξη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Σύρου έχει αποφασίσει τη δημιουργία “Κέντρων Ακρόασης”, των οποίων η ύπαρξη είναι ιδιάζουσας σημασίας. Θα λειτουργούν ως μέσα για την άμεση επικοινωνία των απόρων ατόμων με τους αρμοδίους των Κέντρων αυτών, ώστε να αποκτούν εφόδια για να μπορούν να αντιμετωπίζουν, όσο είναι δυνατόν, τις αντίξοες συνθήκες και δυσμενείς καταστάσεις που τους δημιουργούν τα κάθε είδους οικογενειακά, ψυχολογικά και οικονομικά τους προβλήματα.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Κάριτας Σύρου έχει ενταχθεί σε ένα αξιόλογο Πρόγραμμα, που προβλέπει Αδελφοποιήσεις μεταξύ Κάριτας της Ελλάδας και Κάριτας της Ιταλίας. Η υλοποίηση του στόχου αυτού ξεκίνησε το 2012 από μια παραίνεση-πρόταση του τότε Πάπα Βενέδικτου 16ου, προς τις Καθολικές Εκκλησιαστικές Επαρχίες της Ιταλίας, να προστρέξουν σε βοήθεια των Οικογενειών που βρίσκονται σε διάφορες ανάγκες.

Σε υλοποίηση του στόχου αυτού η Κάριτας Σύρου από το έτος 2014 έχει Αδελφοποιηθεί με τις Κάριτας των Επισκοπών της Ιταλίας UDINE και GORIZIA, οι οποίες είναι από τις πρώτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να Αδελφοποιηθούν με Κάριτας της Ελλάδας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ

Από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης χορηγείται κάθε τέσσερα χρόνια, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος της Κάριτας Σύρου, το οποίο συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, Ειδική Πιστοποίηση στην Κάριτας Σύρου, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως Φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Η Κάριτας Σύρου, ως Οργανωμένο Σωματείο, εκπροσωπείται από τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου στα Όργανα του Οργανωμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου, με την επωνυμία «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και είναι Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, για την Ποιμαν-τική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της. Συγκεκριμένα :

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου είναι συγχρό-νως και τακτικά μέλη της Κάριτας Ελλάς, δυο, δε, από τα μέλη αυτά είναι και μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα οποία διορίζει στο Συμβούλιο αυτό ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου. Τα μέλη αυτά είναι σήμερα οι κ.κ. Άννα-Μαρία Ν. Μαραγκού και Ισίδωρος Γ. Σαλάχας.

Πρόεδρος της Κάριτας Ελλάς είναι σήμερα ο Πανοσ. π. Αντώνιος Βουτσίνος-Γενικός Βικάριος της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Κάριτας Σύρου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου, με την ιδιότητά τους και ως τακτικά μέλη της Κάριτας Ελλάς, συμμετέχουν στα Σεμινάρια και στις Ομάδες Εργασίας, που κατά καιρούς οργανώνει η Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα και όπου λαβαίνουν μέρος αντιπρόσωποι των Επαρχιακών Κάριτας της Ελλάδας.
Ειδικοί που ασχολούνται με Κάριτας, κυρίως της Ευρώπης, παρουσιάζουν και αναλύουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία αφορούν άμεσα όλες τις Κάριτας, όπως και την Κάριτά μας. Οι εργασίες επικεντρώνονται στο Έργο και τις προοπτικές των Κάριτας και στοχεύουν στην εξεύρεση, όσο το δυνατόν, καλύτερων και αποτελεσματικότερων μεθόδων για την κατ΄ουσίαν έμπρακτη στήριξη των φτωχών και των περιθωριοποιημένων αδελφών μας, ιδιαιτέρως εκείνων που βιώνουν έντονα τις τραγικές συνέπειες της οξύτατης οικονομικής ύφεσης στη Χώρα μας.

Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

Η Κάριτας Σύρου έχει την Ουράνια Προστάτιδά της, την Αγία Λουίζα ντε Μαριγιάκ, η οποία μεσιτεύει στο Θεό Πατέρα για την επιτυχία των Έργων μας, χάρη, δε, στο παράδειγμά της να ενεργούμε πάντοτε εδώ στη γη με αγάπη.

Louise_de_Marillac

Η Προστάτιδα της Κάριτας Σύρου Αγία Λουίζα ντε Μαριγιάκ

Ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου Σεβασμιότατος π. Φραγκίσκος Παπαμανώλης,
με Επισκοπικό του Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1997,

Ανακήρυξε την Αγία Λουίζα ντε Μαριγιάκ Ουράνια Προστάτιδα της Κάριτας Σύρου.
Γιορτάζει στις 15 Μαρτίου

Η Αγία Λουίζα ντε Μαριγιάκ (1591-1660), ίδρυσε το έτος 1659, μαζί με τον Άγιο Βικέντιο ντε Πωλ (1581-1660), το Τάγμα των Αδελφών του Ελέους. Στα δεκαεννιά της χρόνια παντρεύεται. Μένει χήρα 34 ετών και αντί να δεχτεί τις προτάσεις για μια λαμπρή κοσμική ζωή, προτίμησε να επιδοθεί στην υπηρεσία των φτωχών. Πρωτοβουλία της υπήρξε να συγκεντρώσει γύρω της γενναιόδωρες κυρίες, με κύριο στόχο να θυσιάσουν τη ζωή τους στην περίθαλψη των φτωχών. Αυτές οι καλές και γενναιόδωρες κυρίες ονομάστηκαν «Θυγατέρες της Αγάπης». Σήμερα το Τάγμα των «Θυγατέρων της Αγάπης» ή όπως αλλιώς το γνωρίζουμε, των «Αδελφών του Ελέους», αποτελούν τα στελέχη των μεγάλων φιλανθρωπικών ασύλων των ηλικιωμένων και νοσοκομείων σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

Α- Πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε τρόφιμα.

Έχοντας ιδίαν αντίληψη όλων αυτών που συμβαίνουν τριγύρω μας σε πολλούς απόρους αδελφούς μας, αλλά και για την επούλωση επώδυνων πληγών πάρα πολλών από αυτούς, το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε να διαθέσει από το Ταμείο της η Κάριτας Σύρου, κατά το 2014, ένα ποσό της τάξεως των 4.500 ευρώ, παρέχοντας βοήθεια σε επί πλέον οικογένειες και μοναχικά άτομα, που είχαν υποβάλλει αιτήματα για παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, αλλά που δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να ενταχτούν στο Πρόγραμμα της Κάριτας Ελλάς «ΕΛΠΙΣ 2». Η Κάριτάς μας τους παρείχε κάθε δυο μήνες, αρχής γενομένης από το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2014, από ένα πακέτο τροφίμων συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €). Όταν τον Ιανουάριο του 2015 έληξε το Πρόγραμμα «ΕΛΠΙΣ 2» της παροχής πακέτων τροφίμων, συνεχίστηκε με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου η υλοποίηση του Προγράμματος αυτού από πόρους, πλέον, της Κάριτας Σύρου και έτσι κάθε μήνα δίνεται σε 45 άπορες οικογένειες και άπορα μοναχικά άτομα από ένα πακέτο τροφίμων αξίας 40 ευρώ.

Β- Χρηματιικά Βοηθήματα

Σημαντική είναι και η χρηματική βοήθεια που παρέχει η Κάριτας, χωρίς καμιά διάκριση, σε άπορες οικογένειες και άπορα μοναχικά άτομα, όπως και σε Ιδρύματα. Η βοήθεια δίνεται, συνήθως, κατά τις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Επίσης η Κάριτας συμβάλλει χρηματικά για την κάλυψη μέρους δαπανών αγοράς φαρμάκων, πληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματας και νερού, ιατρικών εξετάσεων και για άλλες ανάγκες αναξιοπα-θούντων συνανθρώπων μας.

Οι άποροι Αδελφοί μας που έχουν ανάγκη είναι πολλοί και ολοένα αυξάνονται. Η οικονομική κρίση έχει ανοίξει πολλές πληγές, που δεν μπορούν να επουλωθούν. Τα αιτήματα είναι πολλά και σύνθετα. Οι οικονομικές δυνατότητες της Κάριτας Σύρου, περιορισμένες.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΟΜΩΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας Συριανοί, οι οποίοι προσφέρουν στην Κάριτά μας τον οβολό τους, για να βοηθηθούν άποροι Αδελφοί μας. Το ποσό που συγκεντρώνεται διατίθεται εξολοκλήρου για την κάλυψη άμεσων και σοβαρών αναγκών απόρων.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Α- Προγράμματα «ΕΛΠΙΣ 1» ΚΑΙ «ΕΛΠΙΣ 2»

Η Κάριτας Σύρου είχε ενταχτεί στα αξιόλογα Προγράμματα με την ονομασία «ΕΛΠΙΣ 1» και «ΕΛΠΙΣ 2», που αφορούσαν τη μηνιαία παροχή βοήθειας σε πακέτα τροφίμων σε άπορους συνανθρώπους μας. Τα Προγράμματα υλοποίησε με κάθε επιτυχία η Κάριτας Ελλάς, με χρηματοδότησή της από τις Κάριτας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και των Η.Π.Α. και τα εκτέλεσαν οι Επαρχιακές Κάριτας, μεταξύ αυτών και η Κάριτας Σύρου. Τα Προγράμματα διήρκεσαν, το μεν «ΕΛΠΙΣ 1» από 1 Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014, το δε «ΕΛΠΙΣ 2» από 1 Φεβρουαρίου 2014 έως 31 Ιανουαρίου 2015.
Τα αρμόδια μέλη του Συμβουλίου μας βρισκόταν κοντά στις άπορες οικογένειες και στα άπορα μοναχικά άτομα και ανέπτυσσαν διαπροσωπικές σχέσεις, βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Όπου χρειάστηκε στήριξαν τις οικογένειες, δίνοντάς τους συμβουλές και κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι ευεργετούμενοι άποροι εξέφραζαν τις θερμές τους ευχαριστίες, τόσον προς τους Χορηγούς της βοήθειας, όσον και προς την Κάριτας Ελλάς και την Κάριτας Σύρου, για τη μεγάλη και σημαντικότατη αυτή βοήθεια που τους παρεχόταν κάθε μήνα από τα Προγράμματα «ΕΛΠΙΣ 1» και «ΕΛΠΙΣ 2».

Β- Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ»

Ένα ακόμη από τα Προγράμματα της Κάριτας Ελλάς είναι και το Πρόγραμμα “Υιοθεσία εξ αποστάσεως απόρων Οικογενειών”, για την υλοποίηση του οποίου χορηγείται οικονομική βοήθεια στην Κάριτας Ελλάς από Ενορίες Καθο-λικών Επισκοπών της Ιταλίας. Με το Πρόγραμμα αυτό και στο πλαίσιο των Αδελφοποιήσεων μεταξύ Κάριτας της Ελλάδας με Κάριτας της Ιταλίας, *Υιοθετούνται* άπορες Οικογένειες με παιδιά περιοχών των Κάριτας των Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα, όπως και της Κάριτας Σύρου, τον αριθμό των οποίων, με αναλογικά κριτήρια, καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Ελλάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Σύρου έχει επιλέξει τις 10 οικογένειες που αναλογούν στην Κάριτά μας, στις οποίες κάθε μήνα, αρχίζοντας από το Σεπτέμβριο 2015, παρέχονται τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Στο Πρόγραμμα δόθηκε η ονομασία “ΕΣΤΙΑ”, ως αναφορά στο θεσμό τον οποίο στηρίζει, που είναι η «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Το Πρόγραμμα δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, εφόσον θα μπορεί να συνεχίζεται η προσφορά των Ιταλικών Ενοριών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Επισιτιστικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD), με το οποίο παρέχεται βοήθεια σε Απόρους, η οποία έγκειται σε παροχή δωρεάν τροφίμων, ειδών οικιακού καθαρισμού-προσωπικής υγιεινής-ρουχισμού-βρεφικών και παιδικών ειδών κ.λ.π. Συμμετέχουν σε αυτό διάφοροι Φορείς του Δημοσίου και γενικά διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που είναι Εταίροι κάποιας Κοινωνικής Σύμπραξης με επικεφαλής “Δικαιούχο” Περιφέρειες, Δήμους κ.λ.π. Μεταξύ των Εταίρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν είναι και η Καθολική Επισκοπή Σύρου.
Για την Επισκοπή μας τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών έχει αναλάβει η Κάριτας Σύρου, ως Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο, για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Στο Γραφείο της Κάριτας, όπως και στα Γραφεία των άλλων Εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες συνοδευόταν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ήδη, από την αρμόδια Υπηρεσία εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και αναμένεται σύντομα η έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» είναι ένα αξιόλογο Ίδρυμα, το οποίο βοηθά διάφορους Φορείς στη Σύρο. Σε αυτούς έχει συμπεριλάβει και την Κάριτας Σύρου, στην οποία για την τετραετία 2013-2016 διέθεσε δωρεά το σημαντικό ποσό των 100.000 ευρώ, 25.000 ευρώ για το κάθε έτος. Μια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, από την οποία ανακουφίζονται πολλοί αναγκεμένοι συνάνθρωποί μας, είτε με την παροχή τροφίμων και αγορά φαρμάκων τους ή με την πληρωμή: λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων, ενοικίων και άλλων άμεσων αναγκών τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Σύρου, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμο-σύνης προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θέλησε να εκφράσει προς αυτό τις ολόθερμες ευχαριστίες της Κάριτας και μέσω αυτής και όλων των ευεργετου-μένων από το Ίδρυμα και δημοσίως να αναγνωρίσει την πολυσήμαντη αγαθοερ-γή και κοινωνική του προσφορά προς την Κάριτας και την Κοινωνία. Γι’ αυτό, κατά τη Γενική της Συνέλευση του έτους 2015, που πραγματοποιήθηκε στις 18-1-2015, η Κάριτας Σύρου απένειμε Έπαινο με τιμητική Πλακέτα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το “Θεάρεστο Πολύτιμο Ανθρωπιστικό και Κοινωνικό του Έργο, προς ανακούφιση αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας“.
Ο Πρόεδρος της Κάριτας π. Αντώνιος Βουτσίνος αναφέρθηκε στην πολύ-πλευρη προσφορά του Ιδρύματος, τονίζοντας και τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχει για την Κάριτας Σύρου και για το Νησί μας, η οικονομική του βοήθεια προς την Κάριτας. Ο Σεβασμιότατος Καθολικός Επίσκοπος Σύρου π. Πέτρος Στεφάνου επέδωσε τον Έπαινο με την τιμητική Πλακέτα στην Εκπρόσωπο του Ιδρύματος κα Ιωάννα Κιοσσέ και εξέφρασε τις θερμότατες ευχαριστίες της Εκκλησίας προς το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», για την Πολύτιμη, Εξαίρετη και Θεάρεστη προσφορά του στους απόρους Αδελφούς μας. Η κα Ιωάννα Κιοσσέ ευχαρίστησε εκ μέρους του Ιδρύματος την Κάριτας Σύρου για αυτή την τιμητική διάκριση και για την εποικοδομητική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος και της Κάριτας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ “Α.Ε. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ”

Η Κάριτας Σύρου, αποδέκτης κάθε μορφής πρωτοβουλίας και πρότασης Φορέων, Θεσμών, Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, που σκοπό έχουν την παροχή οικονομικών και υλικών βοηθημάτων σε απόρους Αδελφούς μας, ανταποκρίθηκε αμέσως σε προτάσεις της “Α.Ε. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” για την υλοποίηση Προγραμμάτων της, μέσω των οποίων από τα Καταστήματά της, όπως και από αυτά που έχει στη Σύρο, διανέμει δωρεάν είδη διατροφής για τις ανάγκες σίτισης πολλών οικογενειών και παιδιών, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα μας. Στους Φορείς τους οποίους η Εταιρία έχει εντάξει στα Προγράμματά της, συγκαταλέγεται και η Κάριτας Σύρου. Το Πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Με πρωτοβουλία της Κάριτας Ιταλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Τουρισμός Αλληλεγγύης”, ξεκίνησε προσπάθεια να καταρτιστεί κατάλογος με καθολι-κούς επιχειρηματίες διαφόρων πόλεων της Ελλάδας, που ασχολούνται στον τομέα του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Ενοικιάσεις Δωματίων και Αυτοκινήτων, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία κ.λ.π.). Θέλοντας η Κάριτας Σύρου να συμμετάσχει στη δράση αυτή, σύντομα θα ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων από τους Καθολικούς Επιχειρηματίες της Σύρου, τα οποία θα στείλει στην Κάριτας Ελλάς για να χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος “Τουρισμός Αλληλεγγύης”.
Παράλληλα η Κάριτάς μας ανέλαβε να προωθήσει τον Τουριστικό Οδηγό με τίτλο “GRECIA: UNA GUIDA PER VIAGGIATORI SOLIDALI CONTRO OGNI CRISI”- “ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-ΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΗ”, τον οποίο επιμελήθηκε η κ. CHIARA BOTTAZZI και εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2015 από την CARITAS DIOCESANA DI UDINE-ΙΤΑΛΙΑΣ, με σκοπό να διατίθεται στους Ιταλούς Τουρίστες στην Ελλάδα.

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ

Εμείς οι Συριανοί έχουμε ευεργετηθεί από μεγάλους Ευεργέτες του Νησιού μας. Ορισμένοι, δε, από αυτούς έχουν ενισχύσει και υποστηρίξει και το Φιλανθρωπικό Έργο της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο και ως εκ τούτου της Κάριτας Σύρου, η οποία είναι Φορέας της Εκκλησίας αυτής για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Δεν ξεχνάμε τους Ευεργέτες και Δωρητές της Σύρου μας, Άνδρες και Γυναίκες και ολόψυχα τους ευχαριστούμε, τους τιμάμε ιδιαιτέρως και αισθανόμαστε βαθειά και απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Προσευχόμαστε στο Θεό να έχουν υγεία και δύναμη και για όλους όσοι έχουν αποβιώσει να αναπαύσει αιώνια την Ψυχή τους. Θα αναφερθούμε, ειδικότερα, σε εκείνους από τους οποίους η Κάριτας Σύρου, ως Οργάνωση, έχει άμεση οικονομική και υλική στήριξη, το προϊόν της οποίας διανέμει σε φτωχούς για τις ανάγκες τους :

 • Τον Ιερέα Δον Λεονάρδο Βακόνδιο, ο οποίος κατέλειπε στην Καθολική Επισκοπή Σύρου ακίνητό του που είχε στην Ερμούπολη, τα ενοίκια του οποίου εξολοκλήρου διατίθενται στην Κάριτας Σύρου, για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών απόρων Αδελφών μας.
 • Τον Ιερέα Δον Αντώνιο Παλαιολόγο, που και εκείνος άφησε στην Καθολική Επισκοπή Σύρου ακίνητό του που είχε στην Ερμούπολη, όπου το ποσό από τα ενοίκιά του διατίθεται για Φιλανθρωπικούς και Κοινωνικούς σκοπούς της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας.
 • Τον Σταύρο Νιάρχο, όπου από το ομώνυμο Κοινωφελές Ίδρυμά του «Σταύρος Νιάρχος» παρέχεται στην Κάριτας Σύρου σημαντικότατη οικονομική βοήθεια, όπως ειδικότερα παρουσιάζουμε παραπάνω στην αναφορά μας για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ βοήθειας του Ιδρύματος αυτού.
 • Τους Δημήτριο και Λιλίκα Μωραίτη, που από το Κληροδότημά τους διατίθενται ετησίως σεβαστά ποσά για τις ανάγκες συνανθρώπων μας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν εγγράφως στην Κάριτας Σύρου τα αιτήματά τους, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στο Κληροδότημα, προτείνοντας σε αυτό την οικονομική στήριξη των αιτουμένων. Με βάση τα αιτήματα αυτά η Διοίκηση του Κληροδοτήματος επιλέγει τα άτομα για την παροχή οικονομικής βοήθειας, καταθέτοντας στο Ταμείο της Κάριτας το αντίστοιχο ποσό που εγκρίνει για το καθένα από αυτά, το οποίο αμέσως η Κάριτας καταβάλει στον κάθε δικαιούχο.
 • Την “Α.Ε. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ”, όπου η Εταιρία αυτή από τα Καταστήματά της, όπως και από αυτά που βρίσκονται στη Σύρο, διαθέτει δωρεάν στην Κάριτας είδη διατροφής, τα οποία με τη σειρά της διανέμει σε οικογένειες και παιδιά για τις ανάγκες σίτισής τους.
 • Ευεργέτιδες της Κάριτας Σύρου είναι και η Κάριτας Ελλάς, όπως επίσης και όλες εκείνες οι Αδελφές Κάριτας της Ευρώπης και η Κάριτας των Η.Π.Α., οι οποίες γενναιόδωρα χρηματοδοτούν την Εθνική μας Κάριτας -την Κάριτας Ελλάς-, για την υλοποίηση Προγραμμάτων παροχής μηνιαίας βοήθειας σε πακέτα τροφίμων σε άπορες οικογένειες και σε άπορα μοναχικά άτομα, τα οποία ακολούθως εκτελούνται από τις Κάριτας των Εκκλησιαστικών μας Επαρχιών. Πρόκειται για τα Προγράμματα της Κάριτας Ελλάς «ΕΛΠΙΣ 1», «ΕΛΠΙΣ 2» και «ΕΣΤΙΑ», για τα οποία αναφερόμαστε ειδικότερα σε άλλα κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης.

Η Κάριτας Σύρου αναγνωρίζει δημοσίως την πολύτιμη συμβολή και όλων εκείνων των ανθρώπων που ατομικά ή συλλογικά, είτε με την εθελοντική προσωπική τους εργασία, είτε με τη χρηματική ή υλική τους συνδρομή, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός τόσον σπουδαίου και αναγνωρισμένου έργου. Τους αξίζει ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την αξιοθαύμαστη αγαθοεργή και θεάρεστη προσφορά τους.

Ευγνώμονες αισθάνονται και οι ευεργετούμενοι προς όλους εκείνους τους φιλάνθρωπους που, με τις πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης τους, τούς συμπαρίστανται έμπρακτα και τους ανακουφίζουν σε μεγάλο βαθμό από κάθε λογής βάσανά τους και από δύσκολες και πολλές φορές χείριστες συνθήκες διαβίωσής τους.

Ας καθίσουμε συνειδητά να σκεφτούμε τι σημαίνει να σε βρίσκει η κάθε μέρα γυμνό και πεινασμένο, χωρίς δουλειά, χωρίς στέγη, να στερείσαι τα πιο βασικά εφόδια για τη ζωή, να μη διαφαίνεται για σένα ελπίδα για ένα κάπως καλύτερο αύριο. Και ότι πρέπει στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού, εκείνοι που δεν στερούνται τα εφόδια αυτά να δίνουν έστω το ελάχιστο: λίγο ψωμί, έναν χιτώνα, μια στέγη, σε όλους εκείνους που τα στερούνται. Αυτό είναι μέγιστη πράξη αγάπης προς τον δυστυχή, τον αναγκεμένο και εγκαταλειμμένο συνάνθρωπό μας: «Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα» (Μτ. 25, 40).

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ

Η Κάριτας Σύρου εκφράζει το μεγάλο της ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους αυτούς που στον πλησίον αναγνωρίζουν το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στις δεκάδες των Εθελοντών της, στους οποίους αξίζει τιμή, θαυμασμός και έπαινος για την αγάπη τους προς τον Αδελφό. Που κάνουν βίωμά τους αυτό που διακηρύσσει ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο, ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες συνοψίζονται στις δυο αυτές εντολές, της αγάπης στο Θεό και της αγάπης στον πλησίον (Μτ. 22, 40).

Ως μια ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας ανιδιοτελούς αγαθοεργούς Διακονίας Αγάπης και Προσφοράς όλων εκείνων που δίνουν έμπρακτα το *Παρών* στους Τομείς, μέσω των οποίων πραγματώνεται το Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό της Έργο, η Κάριτας οργανώνει για αυτούς μια φορά το χρόνο μια απλή εκδήλωση (συνεστίαση, εκδρομή κ.λ.π.). Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί και στο να δοθεί η ευκαιρία στους Εθελοντές να βρεθούν μαζί και να νοιώσουν συν-εργάτες και συν-αδελφοί στη μεγάλη Οικογένεια της Οργάνωσης της Κάριτας Σύρου.

Οι δεκάδες των Εθελοντών της Κάριτας στη Σύρο, γεμάτοι αγάπη, ζήλο και ζεστασιά και με μόνη αμοιβή τους τη χαρά της προσφοράς στον φτωχό και τον αναγκεμένο, συμβάλλουν τα μέγιστα στο να κρατιέται ζωντανός ο Εθελοντισμός στο Νησί μας, ο οποίος είναι μια αφιλοκερδής προσφορά ενός θεάρεστου έργου και μια εξαίρετη πράξη αλληλεγγύης. Είναι μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η κοινωνική συμμετοχή, η αυταπάρνηση, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου, η Αστείρευτη Αγάπη στον Άπορο ΑΔΕΛΦΟ.

ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ – (Μτ 22,38-39)

Ο Ιησούς Χριστός μας ζητά να αγαπήσουμε το Θεό
πάνω από όλα
και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας.

Όταν αγαπάμε τους αδελφούς μας, τουλάχιστον, όπως τον εαυτό μας, τότε οι ανάγκες τους γίνονται και δικές μας ανάγκες, ο πόνος τους δικός μας πόνος, η χαρά τους δική μας χαρά. Κάθε πράξη αγάπης προς τον πλησίον γίνεται, επειδή αγαπάμε το Θεό και είμαστε και οι δυο παιδιά του και για να δοξάζεται το Όνομά Του.

Για τις πράξεις αγάπης προς τους πλησίον μας δεν ζητάμε, ούτε δεχόμαστε ανταπόδοση, επειδή έχουμε λάβει ήδη ως ανταπόδοση την εσωτερική χαρά που φέρνει η τήρηση του θελήματος του Θεού και επειδή η αληθινή αγάπη “δεν ζητά ανταπόδοση”.

**Η φτώχεια θέτει ένα δραματικό θέμα δικαιοσύνης: η φτώχεια, στις διαφορετικές μορφές και συνέπειές της, χαρακτηρίζεται από άνιση αύξηση και δεν αναγνωρίζει σε κάθε λαό «το ίσο δικαίωμα “να καθίσει στο τραπέζι του κοινού συμποσίου”». Αυτή η φτώχεια καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εκείνου του απόλυτου ουμανισμού που η Εκκλησία επιθυμεί και επιδιώκει, ώστε τα άτομα και οι λαοί να μπορέσουν «να είναι κάτι περισσότερο» και να ζουν σε «συνθήκες πιο ανθρώπινες».
Ο αγώνας κατά της φτώχειας βρίσκει ισχυρό κίνητρο στην προτίμηση επιλογής, ή προνομιούχο αγάπη, της Εκκλησίας για τους φτωχούς. Σε όλες της κοινωνικές διδαχές η Εκκλησία δεν κουράζεται να τονίζει και άλλες θεμελιώδεις αρχές : πρώτη απ’ όλες εκείνη για τον οικουμενικό προορισμό των αγαθών. Με τη σταθερή επιβεβαίωση της αρχής της αλληλεγγύης, η κοινωνική διδασκαλία προτρέπει να περάσουμε στη δράση για να προωθήσουμε «το καλό όλων και καθενός, επειδή όλοι είναι πραγματικά υπεύθυνοι για όλους…….»**. (Από το βιβλίο “ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” του Ποντιφικού Συμβουλίου για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, αριθ. 449 – Καθολική Επισκοπή Σύρου)

Η αγάπη έχει μπροστά της τεράστιο έργο στο οποίο η Εκκλησία θέλει να συνεισφέρει και με την κοινωνική της διδασκαλία, που ενδιαφέρει τον άνθρωπο και απευθύνεται σε όλους. Πολλοί άποροι αδελφοί προσμένουν βοήθεια, πολλοί καταπιεσμένοι προσμένουν δικαιοσύνη, πολλοί άνεργοι προσμένουν να εργαστούν, πολλοί λαοί προσμένουν σεβασμό. Αυτό που πρεσβεύουμε στην Κάριτας είναι ότι κανένας δεν πρέπει να μένει μόνος και αβοήθητος από τέτοια δεινά, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους βαθιάς κρίσης και έντονης κοινωνικής οδύνης.

Στην εισαγωγή της αριθ. 3550/05 / 9-9-2005 εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδας, που απευθύνεται προς όσους ασκούν φιλανθρωπικό έργο στο όνομα της Εκκλησίας, αναφέρονται τα εξής:
«Κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι, παρ’ όλη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας (που θα έπρεπε να εξαφανίζει τη δυστυχία), μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων είναι θύματα πολλών μορφών εξαθλίωσης, ηθικής και πνευματικής. Όμως συναντάμε και κάτι το ευχάριστο : μια νέα θέληση να προσφέρει κανείς βοήθεια στον αδελφό του που βρίσκεται στην ανάγκη. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο της εποχής μας. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μία θετική όψη της εκκοσμίκευσης. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ανθρώπινης βοήθειας όπως διανομή τροφής, ένδυσης, προσφορά στέγης, ακόμη και θερμή υποδοχή για όσους στερούνται κατοικία ή πατρίδα…… ».

Στην Εκκλησία της εποχής των Αποστόλων οργάνωναν φιλανθρωπίες και φρόντιζαν τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά, οργανώνοντας κοινά δείπνα αγάπης για τους Αδελφούς. Η έννοια της αγάπης είχε κατακτήσει τις ψυχές των πιστών σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ενεργός φιλανθρωπία να γίνει η φροντίδα όλων, εντάσσοντας στη φροντίδα αυτή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του κάθε προσώπου, νέου ή ηλικιωμένου, υγιούς ή αρρώστου, χριστιανού ή μη χριστιανού.

Στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κυριαρχεί ο άκρατος καταναλωτισμός και ο εγωισμός, το φιλάνθρωπο πνεύμα της Εκκλησίας, που σαρκώνεται στο κοινω-νικό προνοιακό της έργο και στην υπεράσπιση και το σεβασμό της προσωπικό-τητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, αναδεικνύει τη Φιλανθρωπία, όχι μόνο ως αρετή και ιδανικό, αλλά και ως οδό που οδηγεί στην εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου.

Τα Μέλη και οι Εθελοντές της Κάριτας Σύρου έχουν βαθειά ριζωμένη μέσα τους την πεποίθηση ότι η Αγάπη προς τον Πλησίον και η έμπρακτη συμπαράσταση προς αυτόν που πάσχει, είναι αναμφίβολα σεπτές ηθικές επιταγές έναντι των άλλων. Και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει γίνει συνείδηση για πολλούς: Άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους, Ομάδες Ατόμων, Επιχειρήσεις, Φορείς και Θεσμούς, που ενεργοποιούνται εθελοντικά και συνεχώς αυτοοργανώνονται.

Η συνεισφορά της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο στην ανακούφιση ανθρώπινων δεινών είναι ασφαλώς εξαιρετικά πολύτιμη. Και τούτο το Θεάρεστο Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό της Έργο είναι βαθειά θεμελιωμένο στην ανεπανάληπτη, στην υπέροχη και αιώνια διαχρονική Μεγάλη Εντολή της Αγάπης «Αγάπα το Θεό και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου», η οποία μετουσιώνεται στην εξαίρετη πράξη της Διακονίας της Αγάπης και της Προσφοράς της Εκκλησίας στον Αδελφό που έχει ανάγκη και σε έχει ανάγκη, στον Αδελφό που πονά, που υποφέρει και σου ζητά να του γιατρέψεις τις πληγές του, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή, στον Αδελφό που η Ελπίδα του για το αύριο βουλιάζει και χάνεται στη ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα.

Στον Αδελφό αυτόν η Μητέρα Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της, του αφήνει την πόρτα ανοιχτή για να βρει Αγάπη, Ζεστασιά, Ανθρώπινη Στοργή και Κατανόηση, για να δει μια φωτεινή αχτίδα Ελπίδας, Σιγουριάς και Αισιοδοξίας.

Σύρος, Οκτώβριος 2015

Ισίδωρος Γ. Σαλάχας
Γραμματέας της Κάριτας Σύρου

Comments are closed.