“Καλεσμένοι και ενωμένοι μαζί Του, κάνουμε καλούς καρπούς”

Published on: 5 Μαΐου 2018

Filled Under: Βίντεο

Views: 243

Tags:

Μια εικόνα πολύ διαδεδομένη στην εποχή που ζούσε, χρησιμοποιεί ο Ιησούς στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, κατά Ιωάννη, για να περιγράψει την ενότητα μεταξύ του ίδιου και των μαθητών του.Το κλήμα με τις βέργες, όπου ο κορμός είναι εκείνος και οι κληματόβεργες οι μαθητές του.

«Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εγώ είμαι το αληθινό αμπέλι και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλήμα πάνω μου που δεν κάνει καρπό, το κόβει. Ενώ κάθε κλήμα που κάνει καρπό το καθαρίζει, ώστε να καρποφορήσει περισσότερο. Ήδη εσείς είσθε καθαροί, εξαιτίας του λόγου που σας είπα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου κι εγώ θα μείνω ενωμένος μαζί σας. Όπως το κλήμα δε μπορεί να καρποφορήσει αφ’ εαυτού του αν δε μένει ενωμένο με το αμπέλι, έτσι ούτε κι εσείς, αν δε μείνετε ενωμένοι μαζί μου.

Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς τα κλήματα. Αυτός που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, αυτός παράγει πολύ καρπό, διότι χωρίς εμένα δε μπορείτε να κάμετε τίποτα. Αν κάποιος δε μένει ενωμένος μαζί μου, πετάχτηκε έξω όπως το κλήμα και ξεράθηκε. Αυτά τα κλήματα τα μαζεύουν, τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου παραμείνουν μέσα σας, ό, τι κι αν θελήσετε ζητείστε το και θα σας γίνει. Μ’ αυτό δοξάστηκε ο Πατέρας μου: όταν κάνετε άφθονο καρπό και γίνετε μαθητές μου».

Στην προφητική παράδοση, το αμπέλι συμβολίζει τον λαό του Ισραήλ, τον οποίο διάλεξε ο Θεός, τον φύτεψε και τον φροντίζει. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Ιησούς ταυτίζεται με τον κορμό ενός κλήματος και οι κληματόβεργες είναι οι μαθητές του. Για να είναι υγιές και καρποφόρο αυτό το κλήμα, φροντίζει ο Θεός Πατέρας – γεωργός, ώστε αφαιρώντας τις ξερές βέργες να μην εμποδίζουν το υπόλοιπο κλήμα να κάνει καλό καρπό.

Πηγή: koinignomi.gr

Comments are closed.