Ιδιωτικό Σχολείο “Ο Άγιος Γεώργιος”

Oι πρώτοι Φρερ (Frères) ήλθαν στη Σύρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Η παραμονή τους στο νησί κράτησε περίπου 5 χρόνια. Επανήλθαν οριστικά το 1914 με την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου και Εμπορικής Σχολής. Κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα όπως και κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα, κυρίαρχη ξένη γλώσσα στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου ήταν η γαλλική. Οι πρώτοι Φρερ, οι οποίοι ήρθαν από τη Γαλλία, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων της εποχής, ίδρυσαν πρώτα Εμπορικές Σχολές σε όλα τα μεγάλα λιμάνια: Πειραιάς, Σύρος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Σμύρνη Κωνσταντινούπολη, Βηρυτός, Αλεξάνδρεια… έχοντας ως πρότυπο την Chambre de Commerce de Paris. Τα οδικά δίκτυα και τα τραίνα, για τις χερσαίες μεταφορές, μέχρι τότε, ήταν σε πρώιμο στάδιο. Όλο το εμπόριο καθώς και οι μετακινήσεις των ταξιδιωτών γινόταν δια θαλάσσης.

Αρχικά, το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λειτούργησε στην Άνω Σύρο. Το 1920 μετακόμισε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα. Κατά τα έτη 1931 και 1932, μετά τα μέτρα που πήρε η τότε Κυβέρνηση της Ελλάδος σε βάρος των ξένων σχολείων, το Σχολείο μας αναγκάστηκε να ενταχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η Εμπορική Σχολή έκλεισε. Έγινε και μια προσπάθεια λειτουργίας Γυμνασίου η οποία όμως δεν ευδοκίμησε. Το Δημοτικό συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου που ακολούθησε (1940-1950) το σχολείο λειτούργησε περισσότερο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και οι εγκαταστάσεις του προσφέρθηκαν για τη φιλοξενία απόρων και αστέγων παιδιών.

Το 1974 ξεκίνησε ένα σχέδιο νέων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου το οποίο όμως μέλλει να ολοκληρωθεί. Το 2008 πρωτολειτούργησε το Νηπιαγωγείο και από τον Σεπτέμβριο του 2012 στις εγκαταστάσεις του φιλοξενείται και ο Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ».

Σήμερα, «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως εκπαιδευτική μονάδα, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού «LA SALLE», ο οποίος διευθύνει σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από Παιδικούς Σταθμούς μέχρι και Πανεπιστήμια, Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, Ακαδημίες, Ορφανοτροφεία…, σε 80 χώρες του κόσμου, στα οποία διδάσκουν 80.000 εκπαιδευτικοί και φοιτούν 900.000 μαθητές και φοιτητές.

Το Σχολείο μας είναι ένα από τα τέσσερα Λασαλιανά Σχολεία που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα (Πειραιάς, Άλιμος, Θεσσαλονίκη, Σύρος).

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα  www.sgschool.gr

Comments are closed.