Η Καθολική νεολαία στην Ελλάδα

Published on: 21 Μαΐου 2015

Filled Under: Αρθρογραφία

Views: 1237

Tags: , , ,

Η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων εδώ και δεκαετίες μέσω των οργανώσεων της ΕΚΝΕ (Ένωση Καθολικής Νεολαίας Ελλάδος), ΕΚΦΕ (Ένωση Καθολικών Φοιτητών Ελλάδος), καθώς και τον Τομέα Εφήβων.

Κύριοι σκοποί της ΕΚΦΕ είναι η κοινή δράση και η συνεργασία των καθολικών νέων που συνεχίζουν σπουδές μετά το λύκειο, με σκοπό τη θρησκευτική, κοινωνική και επιστημονική καλλιέργεια των μελών της μέσω της δημιουργίας και προσφοράς μορφωτικών και άλλων μέσων. Σε παγκόσμια κλίμακα, προωθεί τη συνεργασία και αλληλεγγύη με άλλους φοιτητές, με στόχο την προαγωγή των χριστιανικών αρχών και την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο. Άνθρωποι του πνεύματος, πολιτικοί, εκπρόσωποι ΜΚΟ είναι τακτικά προσκεκλημένοι στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ΕΚΦΕ. Ανοιχτή πάντα στη διαφορετικότητα και με διεθνή προσανατολισμό, η οργάνωση επιδιώκει κι επιθυμεί τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις, που καλύπτουν κάθε είδους κοινωνική δράση, εντός και εκτός καθολικού χώρου, ενώ ήδη συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Νέων.

O Τομέας Εφήβων αποτελείται από ομάδες που συγκροτούνται σε ενοριακό επίπεδο και οι δράσεις τους οργανώνονται ανάλογα με τα προγράμματα που δημιουργούν οι εμψυχωτές σε κάθε ενορία. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία φιλικών δεσμών και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εφήβων, μέσω ποικίλων βιωματικών δραστηριοτήτων, με πυρήνα τη μετάδοση χριστιανικών αξιών. Ο στόχος είναι να αποκτήσει μια ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα, όπως οι έφηβοι, εμπειρίες πνευματικές που θα γίνουν εφόδιο για τη ζωή τους, σε συνδυασμό με πρωτότυπες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, εκδρομές και διασκέδαση. Όλες οι δράσεις σχεδιάζονται με σκοπό την καλλιέργεια της πίστης, με τρόπο διασκεδαστικό ώστε να προσφέρουν πολύτιμα πνευματικά εφόδια, αξίες και σημεία αναφοράς για τη μετέπειτα ζωή των εφήβων.

Κύριος άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνει τη δράση της η ΕΚΝΕ είναι η χριστιανική πίστη και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των καθολικών νέων. Συγκροτείται κυρίως από μέλη που διέγραψαν κάποια πορεία ως έφηβοι στις ομάδες εφήβων των ενοριών πανελλαδικά. Ο στόχος λειτουργίας της ΕΚΝΕ είναι η καλλιέργεια των χριστιανικών αξιών μέσα από αυστηρά καθορισμένες συναντήσεις ετησίως και τη συμμετοχή στις μεγάλες χριστιανικές εορτές. Παράλληλα, η ΕΚΝΕ δίνει έμφαση στη διοργάνωση σεμιναρίων και την επιμόρφωση των μελών της ως εμψυχωτών σε ομάδες εφήβων, σε ενοριακό επίπεδο. Σαφώς ο προσανατολισμός της είναι κατηχητικός, μέσα όμως από την κοινή συμμετοχή σε εμπειρίες πίστης και στιγμές διασκέδασης.

Πηγή: Περιοδικό «Ανοιχτοί Ορίζοντες» (Τεύχος 1062)

Comments are closed.