Η Κάριτας προειδοποιεί για το καινούργιο φαινόμενο της φτώχειας των νέων στην Ευρώπη: Sinkies – Ζευγάρι εργαζόμενων «με ένα μισθό» χωρίς παιδιά

Published on: 15 Νοεμβρίου 2017

Filled Under: Εξωτερικές Ειδήσεις

Views: 460

Tags:

Μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με τη φτώχεια των νέων που διεξήγαγε η Κάριτας σε 17 ευρωπαϊκές χώρες προειδοποιεί για την αύξηση της φτώχειας μεταξύ των νέων της Ευρώπης.

Επισημαίνει επίσης την εμφάνιση ενός νέου κοινωνικού φαινομένου, τους Sinkies, που έχει καταστροφικές συνέπειες για τα δημογραφικά στοιχεία της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, για το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της. Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η Κάριτας Ευρώπης καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν επειγόντως τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας των νέων.

Η Eurostat αναφέρει ότι σήμερα 3 στους 10 νέους στην Ευρώπη ζουν ή κινδυνεύουν να βρεθούν στα όρια της φτώχειας. Τα ευρήματα της έρευνας της Κάριτας επιβεβαιώνουν την ολοένα και πιο επισφαλή κατάσταση της νεολαίας της Ευρώπης και δείχνουν την εμφάνιση ενός νέου φαινομένου, μιας καινούργιας ομάδας νέων ανθρώπων, το οποίους η Κάριτας ονόμασε SINKies (από τα αρχικά των λέξεων Single Income No Kids – Ένα εισόδημα, χωρίς παιδιά).

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε νεαρά ζευγάρια χωρίς παιδιά, που είναι φτωχοί, αν και εργαζόμενοι και οι δύο, καθώς το σύνολο των αποδοχών τους, οριακά αγγίζει το επίπεδο ενός μισθού προ κρίσης. Σε αντίθεση με τους DINKies (Double Income No Kids – Διπλό εισόδημα, χωρίς παιδιά – ένας όρος που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1980 για να περιγράψει τα ζευγάρια που όντας εργαζόμενοι και οι δύο κέρδιζαν δύο μισθούς αλλά επέλεξαν να είναι άτεκνα) οι Sinkies ίσως επιθυμούν να κάνουν παιδιά, ωστόσο δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά.

Μαρτυρίες

«Οι νέοι στην Ελλάδα θεωρούν τον γάμο και τα παιδιά ως ένα επιπλέον βάρος, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν» λέει η 27χρονη Πετρούλα, ενώ η Πάολα, 20 ετών, θεωρεί ότι «οι σχέσεις πια δεν κρατάνε λόγω της κρίσης».
Η Έρρικα, 21 ετών, επισημαίνει ότι «η οικονομική κρίση μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει και ψυχολογικά προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι, ακόμα κι όταν φτάσουν σε μία ηλικία που θα έπρεπε να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να κάνουν οικογένεια, αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους».

«Βλέπουμε τους γονείς μας που έφτιαξαν οικογένεια από 23 και 25 ετών. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Τώρα οι νέοι προσπαθούν να το καθυστερήσουν, φτάνουν στα 35 και στα 40 για να παντρευτούν, κι αυτό μόνο αν είναι οικονομικά ανεξάρτητοι» συμπληρώνει η 22χρονη Λυδία.

Τα ευρήματα της Κάριτας για τη φτώχεια των νέων

«Αυτή η γενιά κινδυνεύει να είναι η πρώτη στη σύγχρονη ιστορία που ζει χειρότερα από την προηγούμενη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, ιδίως για τα εκατομμύρια των νέων που κινδυνεύουν ή βρίσκονται ήδη στα όρια της φτώχειας στην Ευρώπη », δήλωσε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Ο κ. Mayer θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 16 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, όπου θα παρουσιάσει τα τελευταία ευρήματα σχετικά με τη φτώχεια των νέων στην Ευρώπη, τα οποία προέρχονται από την έρευνα της Κάριτας. Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν επίσης ο Allan Larsson, Ειδικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικής Πολιτικής, η Heather Roy, Γενική Γραμματέας της «Ευρωδιακονίας» και ο Επίσκοπος Per Eckerdal από την Σουηδική Λουθηρανική Εκκλησία.

SINKIES: Caritas warns of a new youth poverty phenomenon in Europe

A recent survey on youth poverty conducted by Caritas in 17 European countries warns of increasing poverty among Europe’s youth. It also uncovers the appearance of a new social phenomenon, the SINKIES, that has a devastating impact on Europe’s demographics and, hence, its social and economic future. To address this situation, Caritas Europa calls on European governments to urgently implement the principles of the European Pillar of Social Rights to efficiently tackle youth poverty.

Eurostat reports that today 3 out of 10 young people in Europe live in or at risk of poverty. The findings of Caritas’ survey confirm the increasingly precarious situation of Europe’s youth and show the appearance of a new phenomenon that Caritas has coined as SINKIESSingle Income, No Kids. This term refers to young couples without children who are both working-poor and who, with their combined wages, barely earn the equivalent of a single income. As opposed to DINKIES, a term coined in the 1980s to describe couples earning a double income who chose to be childless, SINKIES might actually wish to have children, but simply cannot afford it.

“This generation risks to be the first in modern history to be worse off than the previous one. The European Pillar of Social Rights brings a tremendous opportunity to tackle this situation and strengthen the social dimension of Europe, notably for the millions of young people who are either at risk or already living in poverty in Europe,” says Jorge Nuño Mayer, Secretary General of Caritas Europa,

Mr. Mayer will be co-hosting a press conference on 16 November in Gothenburg, where he will present the latest findings on youth poverty in Europe coming out of the Caritas survey. The press conference will also include the participation of Mr. Allan Larsson, European Commission’s Special Adviser on the European Pillar of Social Pillar, Ms. Heather Roy, Secretary General of Eurodiaconia and Bishop Per Eckerdal from the Swedish Lutheran Church.

Πηγή: caritas.gr

Comments are closed.