Η Κάριτας Ελλάς προκηρύσσει θέση εργασίας «Τοπικός Συντονιστής Εκτάκτων Αναγκών στη Λέσβο»

Published on: 17 Οκτωβρίου 2015

Filled Under: Εσωτερικές Ειδήσεις

Views: 1924

Tags: , ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Τοπικός Συντονιστής Εκτάκτων Αναγκών στη Λέσβο»

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Η Κάριτας Ελλάς είναι μέλος της Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa) και της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis). Eκπροσωπεί τις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συντονίζει και προάγει τη φιλανθρωπική, και κοινωνική δράση τους, έχοντας ως βάση την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Κάριτας Ελλάς ακολουθεί τους στόχους και τη στρατηγική της Διεθνούς Κάριτας και της Κάριτας Ευρώπης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας. Συμμετέχει σε συνεργασία με την Κάριτας Ευρώπης και τη Διεθνή Κάριτας στη μελέτη και την αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων που εμφανίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνή κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσφυγικής κρίσης, η Κάριτας Ελλάς παρέχει άμεση βοήθεια στους πρόσφυγες στην Αθήνα, την Ειδομένη, τη Χίο, την Κω, τη Ρόδο και τη Λέσβο. Στη Λέσβο, το άτομο που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνο για δύο προγράμματα. Το πρώτο, που τρέχει από τον Αύγουστο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2016, έχει ως δραστηριότητα τη διανομή υπνόσακων και υποστρωμάτων. Το δεύτερο, που τρέχει από τον Σεπτέμβριο 2015 έως τον Ιανουάριο 2016 σχεδιάζει να διανείμει είδη πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες που ταξιδεύουν με βρέφη ή μικρά παιδιά. Μπορεί στο μέλλον να υπάρξουν επιπλέον προγράμματα σε τοπικό επίπεδο από την Κάριτας Ελλάς αλλά δε θα υλοποιούνται από αυτό τον υπάλληλο. Οι διανομές της Κάριτας Ελλάς διεξάγονται από μια ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών και ο συντονιστής θα είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων με τον καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Θέση Εργασίας

Στην προσπάθεια ενίσχυσης του δικτύου της Κάριτας Ελλάς προκειμένου η Οργάνωση να ανταπεξέλθει στην μεταναστευτική και κατ’ επέκταση ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, η Κάριτας Ελλάς προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης «Τοπικού Συντονιστή Εκτάκτων Αναγκών».

Πρόσληψη: Άμεση πρόσληψη
Διάρκεια Συμβολαίου: 4 μήνες
Ωράριο εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τόπος: Λέσβος

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Συνεργασία με την Κάριτας Ελλάς και δράση ως κομβικό σημείο αναφοράς από εθνικό σε τοπικό επίπεδο και αντιστρόφως.
 • Οργάνωση και συντονισμός των εθελοντών της ενορίας και εύρεση νέων εθελοντών για τις διανομές.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς (τοπικές αρχές, άλλες ΜΚΟ) σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των δράσεων μας.
 • Συνεργασία με την Κάριτας Ελλάς για τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών αναφοράς κι ανατροφοδότησής στους χώρους υλοποίησης του Προγράμματος.
 • Εκπροσώπηση της Κάριτας Ελλάς στις τοπικές συναντήσεις συντονισμού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, επικοινωνώντας βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα.
 • Οργάνωση επιτόπιων επισκέψεων και συνεργασία με εταίρους και δωρητές που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, όταν ζητηθεί από την Κάριτας Ελλάς.
 • Συνεχής αξιολόγηση της καταλληλότητας των δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας τις απαιτούμενες προσαρμογές.
 • Σύνταξη και αποστολή μηνιαίων αναφορών στην Κάριτας Ελλάς οι οποίες θα περιγράφουν την κατάσταση και οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο ή τις ανάγκες των προσφύγων.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Λογοδοσία: Συντονιστής Προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών Συστάσεις

Επιθυμητές συστατικές επιστολές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία στην οργάνωση εθελοντών.
 • Κατανόηση των Θεμελιωδών Ανθρωπιστικών Αρχών (π.χ. Κώδικας Δεοντολογίας του Ερυθρού Σταυρού).
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή διανομών.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Iκανός/η να λειτουργεί υπό πίεση.
 • Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης.
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα

 • Βασική γνώση αραβικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή Κοινωφελές Ίδρυμα Ν.2039/1939, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην οργάνωση ανθρωπιστικών δράσεων.
 • Κατανόηση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.

Αίτηση Πρόσληψης

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή ή courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα.
 • Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει βιογραφικού και συνέντευξης.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015.

Πηγή: http://caritashellas.wix.com

Comments are closed.