“Η ισοτιμία δημιουργεί αγάπη, αρμονία και ενότητα”

Published on: 6 Οκτωβρίου 2018

Filled Under: Βίντεο

Views: 403

Tags:

Στις διδαχές του Ιησού, αναφορικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις εντός του πλαισίου τις οκογένειας, που διέφεραν, απ’ ότι οι τότε πιστοί του Μωσαϊκού Νόμου, είχαν συνηθίσει, αναφέρονται τα Ευαγγελικά Αποσπάσματα, τα οποία αναλύει σήμερα ο π. Γιάννης Μαραγκός.

Αφενός στη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, μετά την ευλογία του δεσμού τους από τον ίδιο το Θεό και αφετέρου στις σχέσεις των ενηλίκων με τα παιδιά, αλλά και την αγάπη του Θεού και του Ιησού για τα παιδιά, άπτονται τα σημερινά Ευαγγελικά Αποσπάσματα, στα οποία ο Ιησούς, φαίνεται να εκφράζει ρηξικέλευθες, για την εποχή, απόψεις, διδάσκοντας την ισοτιμία, την εμπιστοσύνη, μεταξύ των μελών της οικογένειας, έννοιες, στις οποίες δεν δινόταν καμία απολύτως σημασία έως τότε, ενώ παράλληλα ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας, αντιμετωπίζονταν ως μία διαδικασία, που μπορούσε να οριστεί από νόμους και γραφειοκρατία.

Πηγή: koinignomi.gr

Comments are closed.