Επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Published on: 29 Ιουλίου 2015

Filled Under: Σύρος

Views: 899

Tags: ,

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 15
Ερμούπολη-841 00-ΣΥΡΟΣ
Τηλ.: 22810-84.782
Fax.: 22810-84.781
Email: [email protected]

Ερμούπολη 28 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου,

η οποία είναι Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,

Ανακοινώνει

την έναρξη υποβολής αιτήσεων από εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ωφεληθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα αυτό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση, η οποία θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr /teba/, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και υποβάλλεται:

Α) Ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή

Β) Μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

Για το νησί της Σύρου η αίτηση των ενδιαφερομένων μπορεί να υποβάλλεται σε έναν από τους παρακάτω Φορείς – Εταίρους της Σύμπραξης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων,
Πάροδος Σάκη Καράγιωργα-Ερμούπολη-Σύρος,
Τηλ.22810-83656,22810-82.468

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ,
Κτίριο ΚΑΠΗ Ερμούπολης, οδός Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9,
Τηλ. 22810-81.001,

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
Γραφείο Κάριτας Σύρου – Κτίριο Καθολικής Επισκοπής –
Οδός Γεωργ. Παπανδρέου 15, Ερμούπολη-Σύρος, Τηλ.22810-77.065
Από τις ώρες 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
Μητροπολιτικό Μέγαρο – Οδός Βαφειαδάκη 2 –
(απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου ) – Τηλ.22810-82.582

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ

Μητροπολιτικό Μέγαρο – Οδός Βαφειαδάκη 2 –
(απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου) – Τηλ. 22810-82.815

 

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της Σύμπραξης, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν, πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής για το καθένα από τα μέλη της οικογένειάς τους.
Ε1 2015 (Φορολογικού έτους 2014) και Εκκαθαριστικό Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2014.
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα).
ΑΜΚΑ για το καθένα από τα μέλη της οικογένειας.
ΑΦΜ του καθένα από τα μέλη της οικογένειας.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες). Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμου 1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Εισοδηματικά κριτήρια (πραγματικό εισόδημα)
3.000 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
4.500 ευρώ για το ζευγάρι.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 1.500 € ετησίως για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 115.000 ευρώ κατ΄άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια και άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους  αναφερόμενους Φορείς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατάθηκε έως τις 26 Αυγούστου 2015.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΡΟΥ

Comments are closed.