Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Published on: 21 Ιουλίου 2015

Filled Under: Σύρος

Views: 881

Tags: ,

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 15
Ερμούπολη-841 00-ΣΥΡΟΣ
Τηλ.: 22810-84.782
Fax.: 22810-84.781
Email: [email protected]

Ερμούπολη 17 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου,

η οποία είναι Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,

Ανακοινώνει

την έναρξη υποβολής αιτήσεων από εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ωφεληθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα αυτό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση, η οποία θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr /teba/, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και υποβάλλεται:

Α) Ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή

Β) Μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

Για το νησί της Σύρου η αίτηση των ενδιαφερομένων μπορεί να υποβάλλεται σε έναν από τους παρακάτω Φορείς – Εταίρους της Σύμπραξης :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων,
Πάροδος Σάκη Καράγιωργα-Ερμούπολη-Σύρος,
Τηλ.22810-83656,22810-82.468

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ,
Κτίριο ΚΑΠΗ Ερμούπολης, οδός Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9,
Τηλ. 22810-81.001,

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
Γραφείο Κάριτας Σύρου – Κτίριο Καθολικής Επισκοπής –
Οδός Γεωργ. Παπανδρέου 15, Ερμούπολη-Σύρος, Τηλ.22810-77.065
Από τις ώρες 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
Μητροπολιτικό Μέγαρο – Οδός Βαφειαδάκη 2 –
(απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου ) – Τηλ.22810-82.582

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ

Μητροπολιτικό Μέγαρο – Οδός Βαφειαδάκη 2 –
(απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου) – Τηλ. 22810-82.815

 

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της Σύμπραξης, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν, πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής για το καθένα από τα μέλη της οικογένειάς τους.
Ε1 2015 (Φορολογικού έτους 2014) και Εκκαθαριστικό Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2014.
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα).
ΑΜΚΑ για το καθένα από τα μέλη της οικογένειας.
ΑΦΜ του καθένα από τα μέλη της οικογένειας.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες).

Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμου 1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τελειώνει στις 5 Αυγούστου 2015.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την πρόσκληση προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΡΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
_______________________________________________________

Η Κοινωνική Σύμπραξη του Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής εταίρο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, πρόκειται να υλοποιήσει στις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στο Νομό Κυκλάδων να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και
ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
Ηλίας Ζωγραφίδης
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας
Χαρίκλεια Γιασιράνη,
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
1. Δημοτική Ενότητα Χώρας Άνδρου (Κτήριο Δημαρχείου) 2823-60223, 22823-60240
2. Δημοτική Ενότητα Κορθίου, Όρμος Κορθίου, Άνδρος 22823-60320, 22823-60326
3. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Μπάτσι Άνδρου 22820-41343
4. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Γαύριο Άνδρου 22823-60117, 22823-60118

ΑΝΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 22860-61390

ΘΗΡΑ

1. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Φηρά Θήρας 22863-60123, 22863-60125, 22863-60126
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, Φηρά Θήρας 22860-25920

ΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ, Γραφείο ΚΕΠ 22863-60400

ΣΙΚΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-51196

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-41285

ΚΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Πλατεία Ιουλίδας Κέας 22880-21150

ΚΥΘΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ, Χώρα Κύθνου 22813-61101
22813-61102

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 22870-51218

ΜΗΛΟΣ

1. Επαρχείο Μήλου 2287361201, 2287361229
2. ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 22873-60115, 22873-60100, 22870-22894

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Χώρα Σερίφου 22810-52311, 22810-51210

ΣΙΦΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας 22843-60322, 22843-60320, 22843-60328, 22843-60326

ΜΥΚΟΝΟΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Δημαρχείο, Γιαλός Μυκόνου 22890-22201
2. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Κτήριο Μαύρου 22890-24036

ΑΜΟΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 22853-60216, 22853-60201

ΝΑΞΟΣ

1. Επαρχείο Νάξου 22853-61441, 22853-61444, 22853-61451
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ, Γραφείο Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, Νάξος 22850-22233

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 22840-61570, 61753

ΠΑΡΟΣ

1. Επαρχείο Πάρου 2284361201, 2284021249
2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας, Παροικία Πάρου 22843-60155
3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ, Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, Πάρος 22840-24807

ΣΥΡΟΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Πάροδος Σάκη Καράγιωργα Ερμούπολη Σύρος 2281083656, 2281082468
2. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9, κτήριο Κ.Α.Π.Η., Σύρος 22810-81001
3. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ, Γεωργίου Παπανδρέου 15, Ερμούπολη, Σύρος 22810-84782
4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο) 22810-82582
5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ, Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο) 22810-82815

ΤΗΝΟΣ

1. Επαρχείο Τήνου 22833-61200, 22833-61243
2. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
α. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Τήνου – Χώρα Τήνου 2283360300
β. ΚΕΠ Τοπικής Ενότητας Πανόρμου – Πύργος Τήνου 2283031302
γ. Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου – Ξινάρα Τήνου 22833-60221/60124

Προηγούμενη Δημοσίευση:
Επόμενη Δημοσίευση:

Comments are closed.