Εκλογές στο Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών Σύρου

Published on: 30 Μαρτίου 2015

Filled Under: Σύρος

Views: 870

Tags: ,

Στις 15 Μαρτίου 2015, διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου» για την τριετία Απρίλιος 2015-Μάρτιος 2018, καθώς και για την ανάδειξη νέων Συνέδρων-Αντιπροσώπων του Σωματείου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελλή-νων Καθολικών. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 18-3-2015, υπό την προεδρεία του κ. Λεονάρδου Ι. Παλαιολόγου, ο οποίος πλειοφήψισε στις εκλογές και με ομόφωνη απόφαση των μελών του, συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

  1. Πρόεδρος – Ισίδωρος Γ. Σαλάχας  (κατ. Αληθινής)
  2.  Αντιπρόεδρος – Ιμάντ Κ. Χάνα – Μανωλάς (κατ. Ερμούπολης)
  3. Γενική Γραμματέας -Μαρία – Λουϊζα Γ.Ρούσσου (κατ. Ερμούπολης)
  4. Ειδική Γραμματέας – Μαρία Φ. Βουτσίνου (κατ. Βούλια-Αληθινής)
  5. Ταμίας – Νικόλαος Ι. Ρούσσος (κατ. Ερμούπολης)
  6. Αρμόδιοι Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων – Πέτρος Β. Ρούσσος και Μαρία Φ. Βουτσίνου
  7. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου – Λεονάρδος Ι. Παλαιολόγος (κατ. Ερμούπολης).

Σύνεδροι-Αντιπρόσωποι του Συνδέσμου μας στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών, εκλέχτηκαν και τα 7 αναφερόμενα άτομα.

Όλοι οι εκλεγέντες εξέφρασαν την ευχή να τους  δυναμώνει η θέληση και η αποφασιστικότητα, για μια εποικοδομητική, μεταξύ τους και μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, συνεργασία, θέτοντας ως κύριο έργο τους την πραγμάτωση των σκοπών και την εκπλή-ρωση της αποστολής του ιστορικού μας Σωματείου. Κοινός τους στόχος, όλα να αποβαίνουν προς όφελος των μελών του Συνδέ-σμου, της Εκκλησίας, της Συριανής Κοινωνίας και των, ανά την Ελλάδα, Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών.

Τα Μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο, έως σήμερα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ι. Σιγάλα-Κάτοικο Άνω Σύρου, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο Σύνδεσμο, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Διοίκησή του.

 

Σύρος 30 Μαρτίου 2015  
Ισίδωρος Γ. Σαλάχας  

Comments are closed.